بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غنی شده با فلاونوئید و روغن استخراج شده از پوست پرتقال

هانیه زاهدی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ لیدا خلفی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2015.05.10.412

چکیده
  در این پژوهش، تولید ماست طعم­دار فرا­سومند از طریق غنی سازی ماست با فلاونوئید و روغن استخراجی از پوست پرتقال بررسی شد و برخی از ویژگی­های فیزیکو­شیمیایی و حسی ماست تولیدی در طی زمان نگهداری 15 روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام پذیرفت: ابتدا، فلاونوئید و روغن از پوست پرتقال استخراج گردیدند و سپس نمونه­های ...  بیشتر