کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی‌اکسیدانی
مطالعۀ تأثیر رنگدانۀ فیکوسیانین بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی، میکروبی و آنتی‌اکسیدانی پنیر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 55-76

10.22101/JRIFST.2022.347104.1374

نیکان ایری؛ بهاره نوروزی؛ شکوفه غازی


بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی شیر بز غنی‌شده با عصارۀ مالت جو تخمیرشده با برخی باکتری‌های لاکتیکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-93

10.22101/JRIFST.2022.340359.1353

مهشاد ترابی؛ فرزانه عبدالملکی


محتوای فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های متانولی و آبی بخش‌های مختلف گیاه انزروت و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ صمغ متانولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 291-302

10.22101/JRIFST.2022.320691.1308

نجمه خادمی‌پور؛ انوشه شریفان؛ حسین باخدا


آماده‌سازی نانولیپوزوم‌های حامل فیکوبیلی‌پروتئین مستخرج از جلبک قرمز با پوشش پلی‌مری کیتوزان: ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 109-122

10.22101/JRIFST.2021.299415.1270

امیر حق دوست؛ لیلا گلستان؛ مریم حسنی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ سیداحمد شهیدی


ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پنیر سفید فراپالایش غنی‌شده با عصارۀ جوانۀ گندم ریزپوشانی‌شده با خشک‌کن پاششی و انجمادی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 127-140

10.22101/JRIFST.2020.218931.1159

فهیمه جمعدار؛ سیدعلی مرتضوی؛ محمد رضا سعیدی اصل؛ اکرم شریفی


بررسی محتوای فنول و خواص آنتی‌اکسیدانی عصارۀ صمغ انزروت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-70

10.22101/JRIFST.2021.257952.1201

نجمه خادمی پور؛ انوشه شریفان؛ حسین باخدا


بررسی تأثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانۀ باقلا (Vicia faba) بر فعالیت ضداکسایشی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2019.09.21.e1285

سیده پریا سمایی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی


مقایسۀ اثر ضداکسایشی سلنیت ‌سدیم میکروکپسول‌شده و ریزپوشانی‌نشده با بوتیل‌ هیدروکسی‌آنیزول در روغن سویا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 85-98

10.22101/JRIFST.2020.197492.1112

سپیده مشتاقی؛ محمد گلی


ریزپوشانی ترکیبات زیست‌فعال عصارۀ آبی برگ زیتون در ماتریس ساکارز به روش هم‌تبلوری: بررسی ویژگی‌های ساختاری و پایداری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-140

10.22101/JRIFST.2017.09.02.622

مهدیه اکبری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی‌نژاد؛ خشایار سرابندی


تولید پپتیدهای زیست فعال با فعالیت آنتی‌اکسیدانی از کنسانتره پروتئین آب پنیر

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 271-282

10.22101/JRIFST.2015.11.22.437

شیما پیری قشلاقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهران اعلمی


بهینه‌سازی فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال از میوه زرشک (Berberis vulgaris) توسط روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 24-11

10.22101/JRIFST.2014.06.15.312

سیدعلی مرتضوی؛ اکرم شریفی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ مهرداد نیاکوثری؛ امیرحسین الهامی راد