استخراج عصارۀ گیاه خندل به روش پرکولاسیون و کاربرد آن به‌منظور افزایش زمان ماندگاری در تهیۀ ماریناد فیلۀ میگوی سفید هندی

ثمر صادقی؛ نرگس مورکی؛ مسعود هنرور

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 199-216

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.274948.1232

چکیده
  گوشت میگو از نقطه‌نظر پروتئین بسیار غنی و نسبت به گوشت دام‌های کشتاری و ماهی دارای میزان پروتئین بیشتری است و به سبب فسادپذیری بالا، مدت ماندگاری کمی دارد. ازاین‌رو، برای حفظ کیفیت محصول در مدت طولانی می‌توان از عصاره‌های گیاهی استفاده کرد. در تحقیق حاضر هدف بهینه‌سازی عصاره‌گیری از گیاه منداب به روش پرکولاسیون با لحاظ فاکتورهای ...  بیشتر