بررسی خواص کیفی، عملکردی و زیست‌فعالی در گندم سن‌زده

مریم کیومرثی؛ مهدی کدیور؛ سیدرضا زارعی؛ مجید طالبی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 383-394

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2017.02.26.006

چکیده
  باوجود تمام پیشرفت‌های حاصله در زمینۀ کنترل آفت‌ها، سن همچنان در اکثر مناطق کشت گندم ایران یک آفت خطرناک محسوب می‌شود. این حشره با هیدرولیز پروتئین‌ها توسط پروتئیناز بزاق خود باعث ایجاد خصوصیات ضعیف رئولوژیکی و تولید نان با حجم کم و بافت نامناسب می‌گردد. ازطرفی هیدرولیز پروتئین‌ها می‌تواند در بهبود خواص عملکردی، تولید پپتیدهای ...  بیشتر

بررسی ترکیب شیمیایی، پارامترهای رنگ و خصوصیات عملکردی آرد شنبلیله و مقایسه آن با آرد سویا

سمیرا فیضی؛ مهدی وریدی؛ فاطمه زارع؛ محمد جواد وریدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2013.09.16.222

چکیده
  در این پژوهش به مقایسه درصد ترکیبات شیمیایی، پارامترهای رنگ و خواص عملکردی مختلف بین آرد شنبلیله و آرد سویا پرداخته شد و همچنین اثر تغییرات pH بر تغییر در میزان حلالیت، ظرفیت کف­کنندگی و پایداری آن و ظرفیت امولسیون‌کنندگی و پایداری آن مورد بررسی قرار گرفت. میزان پروتئین و چربی در نمونه چربی­گیری شده آرد شنبلیله به­ترتیب 51/4 درصد ...  بیشتر