کلیدواژه‌ها = Phytochemical
Estimation of Fisetin in Strawberry (Fragaria ananassa) by UV-Vis Spectrophotometry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

10.22101/jrifst.2022.341609.1363

R.B Revu؛ Subhadip Chakraborty؛ Gita Surisetty