تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط In Vitro

مرجان فروغی؛ محبوبه سرابی جماب؛ جواد کرامت؛ مسعود نجف نجفی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 315-324

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2016.12.19.538

چکیده
  در این پژوهش، توانایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC5052 در جذب آفلاتوکسین M1 مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور افزایش عملکرد مخمر در محیط واکنش، مخمر تحت فرایند تثبیت سلولی برحامل سرامیکی از جنس آلومین قرار گرفت و فرایند تثبیت مخمر روی آلومین بررسی شد. نتایج نشان داد، تثبیت مخمر زنده روی سرامیک آلومین بهتر صورت پذیرفت (0/05>P). سپس محلول آفلاتوکسین ...  بیشتر

ارزیابی تخلیص آفلاتوکسین‌ها از نمونه‌های فلفل با استفاده از ستون‌های مولتی فانکشنال و مقایسه آن با روش ستون‌های ایمونوافینیتی

مریم جلیلی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 209-218

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2015.11.22.432

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه دو روش خالص‌سازی با استفاده از ستون‌های ایمینیوافینیتی و مولتی فانکشنال (مایکوسپ)، برای اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های B1، B2، G1 و G2 توسط کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) در فلفل سیاه، فلفل سفید و فلفل قرمز بود.نمونه‌های فلفل سیاه، سفید و قرمز عاری از سم تهیه و با مقادیر 1، 5 و 10  نانوگرم بر گرم از هریک ...  بیشتر

ارزیابی تشخیص آفلاتوکسین (B1) پسته با استفاده از طیف‌سنجی رامان و رامان تقویت شده سطحی (SERS) روی دو زیرلایه متشکل از نانوذرات نقره

رضا محمدی گل؛ رسول ملک فر؛ منصوره میرابوالفتحی؛ هما بهمدی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2015.07.23.422

چکیده
  در این پژوهش امکان بکارگیری روش های طیف‌سنجی رامان و طیف‌سنجی رامان ارتقاء یافته سطحی (SERS) برای تشخیص آفلاتوکسین (B1) پسته بررسی شده است. ابتدا طیف رامان نمونه‌های خمیری پسته بدون آلودگی و دارای 5 میکروگرم در لیتر از آفلاتوکسین B1 با یکدیگر مقایسه شدند. سپس در راستای آشکارسازی طیف آفلاتوکسین B1، طیف‌سنجی رامان ارتقاء یافته سطحی روی ...  بیشتر