کلیدواژه‌ها = افت فشار
طراحی، ساخت و بررسی عملکرد سیستم خشک کن بستر جهنده

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 243-252

10.22101/JRIFST.2013.12.01.234

محسن زندی؛ مهرداد نیاکوثری؛ محمدهادی اسکندری؛ محمد سرشار