بررسی تغییرات میکروبی، شیمیایی و رنگ برگر ماهی در شرایط مختلف نگهداری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

محمدجواد خلف پور؛ لاله رومیانی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.322910.1313

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات میزان کل باکتریایی، سودوموناس، سایکروتروف، انتروباکتریاسه‌آ، باکتری‌های اسید لاکتیکی و شاخص‌های شیمیایی شامل بازهای نیتروژنی فرار و مالون‌دی‌آلدئید در برگر ماهی پخته‌شده در دماهای 45، 55، 65، 75 و 85 درجۀ سانتی‌گراد با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی بود. مدت زمان پخت 20 و 30 دقیقه و طول دورۀ ...  بیشتر

پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه‌های خشک‌شدۀ گوجه‌فرنگی با استفاده از مدل‌سازی شبکۀ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

محسن مختاریان؛ مجتبی حیدری مجد؛ امیر دارائی گرمه‌خانی؛ الهام زایرزاده

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 411-422

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.258797.1203

چکیده
  امروزه، استفاده از شبیه‌ساز ریاضی و مدل‌سازی منحنی‌های خشک‌کردن، ابزار مفیدی برای بهبود سیستم‌های کنترل کیفیت محصول نهایی در شرایط مختلف است. این روش‌ها معمولاً برای مطالعۀ عوامل موجود در فراآیند، بهینه‌سازی شرایط و فاکتورهای کاری و پیش‌بینی سینتیک خشک‌شدن محصول اعمال می‌شود. در مقالۀ حاضر به‌منظور پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه‌های ...  بیشتر