زیست فناوری مواد غذایی
تأثیر روش‌های استخراج پیوسته و مجزا بر بازده و کیفیت پروتئین و کلروفیل استخراجی از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina Platensis)

ساناز اورجه؛ پرستو پورعاشوری؛ بهاره شعبانپور؛ سیدولی حسینی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 209-222

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.340779.1356

چکیده
  اسپیرولینا ریزجلبک سبز‌آبی به‌عنوان منبع عالی پروتئین و رنگ‌های طبیعی غذایی مانند فیکوبیلی‌پروتئین‌ها و کلروفیل‌هاست و ازاین‌رو استخراج این ترکیبات زیست‌فعال اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق تیمار مکانیکی (انجماد-انجمادزدایی، همگن‌سازی، امواج فراصوت) و تیمار شیمیایی (خیساندن در حلال‌های اتانول و آب) برای استخراج و جداسازی ...  بیشتر

تأثیر فرایند فراصوت با حرارت روی فعالیت آنزیم پراکسیداز و شاخص‌های رنگی آب هویج

علی ایاسه؛ محمد علیزاده؛ محسن اسمعیلی؛ عباس مهرداد؛ یوسف جوادزاده

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 267-282

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2014.10.23.336

چکیده
  در این مطالعه نمونه‌های آب هویج تحت تاثیر تیمارهای مختلف دما (50، 5/37 و 25 درجه سانتی‌گراد)، زمان (30، 20 و 10 دقیقه) و توان (400 و350 وات)، مطابق طرح سطح پاسخ دی‌اپتیمال در فرکانس ثابت 24 کیلو‌هرتز فراصوت شدند. نتایج حاصل نشان داد زمان (0/01>P)، دما (0/01>P) و اثر متقابل دما و زمان فراصوت تاثیر معنی‌دار (0/01>P) روی کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز داشتند ...  بیشتر

تأثیر پیش‌تیمار با فراصوت و آنزیم‌بری روی جذب روغن سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق

الهام رزاق پور؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 323-338

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2014.03.01.243

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای فراصوت و آنزیم‌بری بر میزان جذب روغن و مدل‌سازی جذب روغن طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق قطعات سیب‌زمینی بود. پیش‌تیمار فراصوت تحت فرکانس 40 کیلوهرتز در دو زمان 20 و 40 دقیقه و پیش‌تیمار آنزیم‌بری در آب داغ با دمای 80 درجه سانتی‌گراد به مدت 2 و 4 دقیقه اعمال شد. سپس سرخ‌کردن در دماهای 150، 170 و 190 درجه سانتی‌گراد ...  بیشتر