کلیدواژه‌ها = کیتوزان
آماده‌سازی نانولیپوزوم‌های حامل فیکوبیلی‌پروتئین مستخرج از جلبک قرمز با پوشش پلی‌مری کیتوزان: ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 109-122

10.22101/JRIFST.2021.299415.1270

امیر حق دوست؛ لیلا گلستان؛ مریم حسنی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ سیداحمد شهیدی


اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصارۀ گیاه اناریجه (Froriepia subpinnata) بر مدت زمان ماندگاری فیلۀ ماهی تیلاپیای نیل در دمای یخچال

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 95-108

10.22101/JRIFST.2022.319602.1307

نعیمه فرهادی؛ سعید مشکینی؛ تورج مهدی زاده


بررسی تأثیر پوشش‌دهی بادام‌زمینی با کیتوزان و نانوذرۀ کیتوزان بر خواص حسی و مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 389-398

10.22101/JRIFST.2022.271641.1227

سارا امیری حسینی؛ نادر حبیبی


تأثیر هیدروکلوئید کیتوزان و الیگوساکارید آن در مقایسه با پیروفسفات سدیم بر ویژگی‌های کیفی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در شرایط انجماد

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 307-322

10.22101/JRIFST.2020.218798.1158

طاهره تاقانی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری؛ علیرضا عالیشاهی


تأثیر کیتوزان و روش‌های پخت در تشکیل آمین‌های آروماتیک حلقوی فیلۀ فیل‌‌ماهی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 175-188

10.22101/JRIFST.2020.191025.1097

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالیشاهی؛ مهدی اجاق؛ پرستو پورعاشوری


اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی هویج رنده‌شده در بسته‌های پلی‌پروپیلنی با اتمسفر اصلاح‌شده در طول انبارداری

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 203-220

10.22101/JRIFST.2020.209697.1127

آتوسا مقربی؛ نفیسه زمین دار؛ الهام خسروی؛ زهرا قربانی


تأثیر پوشش و فیلم مخلوط خوراکی کیتوزان ـ ژلاتین بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماهی‌شوریدۀ بلانگر نگهداری‌شده در یخچال

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-86

10.22101/JRIFST.2017.05.22.616

جواهر ساکی؛ آی‌ناز خدانظری؛ سیدمهدی حسینی


تاثیر مخلوط پوشش کیتوزان و عصاره چای سبز بر فعالیت اکسایشی و قارچی مغز گردو

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 361-374

10.22101/JRIFST.2015.01.21.346

مسلم صباغی؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ امان محمد ضیائی‌فر


تأثیر پوشش کیتوزان غنی شده با آلفاتوکوفرول بر فساد اکسایشی چربی موجود در ماهی قزل آلای پرورشی (Oncorhynchus mykiss) طی دوره‌ی یخچال گذاری

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 153-164

10.22101/JRIFST.2012.12.20.131

هانیه طلوعی؛ جواد مهتدی نیا؛ سید رفیع عارف حسینی؛ محمد اصغری جعفرآبادی


بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 87-98

10.22101/JRIFST.2012.06.21.122

عاطفه مقصودلو؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ محمد قربانی