موضوعات = زیست فناوری مواد غذایی
کاربرد آنالیز تصویر در تشخیص محتوای کروسین سلول‌های حاصل از کشت بنه زعفران تحت شرایط مختلف فیزیولوژیکی و شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22101/jrifst.2023.375070.1414

سمیه امینی؛ خدایار همتی؛ سید مهدی زیارت نیا


کاربرد روش استخراج ماسیراسیون و اولتراسونیک بر خصوصیات دارویی عصاره جلبک سارگاسوم (Sargassum angustifolium) و پادینا (Padina distromatic)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22101/jrifst.2023.392568.1454

خدیجه شیرانی بیدآبادی؛ شیلا صفاییان؛ رضوان موسوی ندوشن؛ ناهید رحیمی فرد


Kinetic modelling of Okra and Gracilaria corticata hydrocolloid mucilage polysaccharides

دوره 13، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 17-22

10.22101/jrifst.2023.349221.1378

Ramesh Subramani؛ Charumathi Pushparaj؛ Archana Ganesan


Occurrence of Enterobacteriaceae in Raw Chicken Meat Samples with Identification of Salmonella enterica subsp. Diarizonae as the First Report in Iraq

دوره 13، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 23-26

10.22101/jrifst.2023.357467.1388

Ameer Salem Al-Esawi؛ Zeina Taleb Al-Salami؛ Salah Mahdi Al-Jannah؛ Khawlah Abdallah Salman

Occurrence of Enterobacteriaceae in Raw Chicken Meat Samples with Identification of <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>Diarizonae</i> as the First Report in Iraq


بررسی تولید بتا-گلوکان از میسلیوم قارچ صدفی به روش کشت غوطه‌وری و ارزیابی تکنیک‌های استخراج آن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 231-244

10.22101/JRIFST.2023.371107.1410

ابوالفضل پهلوانلو؛ محبوبه سرابی جماب؛ منا کاوه؛ سید مهدی زیارت نیا


مقایسۀ روش‌های استخراج DNA جهت شناسایی لاکتوباسیل‌های پروبیوتیکی، باکتری‌های مقاوم به تجزیه

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 415-422

10.22101/JRIFST.2022.341369.1357

منیرالسادات شاکری؛ مریم سادات شاکری


محتوای فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های متانولی و آبی بخش‌های مختلف گیاه انزروت و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ صمغ متانولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 291-302

10.22101/JRIFST.2022.320691.1308

نجمه خادمی‌پور؛ انوشه شریفان؛ حسین باخدا


تأثیر روش‌های استخراج پیوسته و مجزا بر بازده و کیفیت پروتئین و کلروفیل استخراجی از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina Platensis)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 209-222

10.22101/JRIFST.2022.340779.1356

ساناز اورجه؛ پرستو پورعاشوری؛ بهاره شعبانپور؛ سیدولی حسینی