تکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های قنادی و شکلات
تأثیر روغن سیاه‌دانه بر خواص فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ماندگاری کیک مرزه

واسانثا کوماری پی؛ صبا فاطیما

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 367-382

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.342704.1360

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ایجاد یک کیک جدید با فرمولاسیون جدید جایگزین روغن سیاه‌دانه پرس سرد و ارزیابی خواص تغذیه‌ای آن ازجمله کربوهیدرات، پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، انرژی، خواص فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ماندگاری کیک مرزه انجام شد. کیک‌های مرزه به نسبت‌های مختلف، در محدودۀ 50/2 تا 10 درصد همراه با کره (SC1-2.50، SC2-5، SC3-7.50 ...  بیشتر