موضوعات = تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های خشکبار
Development of Pastilles containing Fermented Garlic to Improve Acceptability and Health Benefits for the Elderly in a Post-Vaccination Program

دوره 13، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 11-16

10.22101/jrifst.2023.363603.1398

Annis Catur Adi؛ Heni Rachmawati؛ Emyr Reisha Ishaura؛ Farapti Farapti؛ Wizara Salisa؛ Mohammad Fahmi Rasyidi؛ Nuthathai Sutthiwong


تأثیر پیش‌تیمار فراصوت-خلأ بر سینتیک خشک‌کردن و ویژگی‌های فیزیکی فلفل‌سبز تند

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 305-312

10.22101/JRIFST.2023.362629.1395

ثمین ایروانی؛ مهشید جهادی؛ مولود نورانی