موضوعات = میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
بررسی اثر تیمار حرارتی بر ترکیبات و خواص ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی و دارچین

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 355-368

10.22101/JRIFST.2023.376953.1435

سیدجواد حسینی؛ محبوبه سرابی جماب؛ مصطفی شهیدی؛ حسین زمانی؛ غلام حسین ظهوری


مطالعۀ تأثیر رنگدانۀ فیکوسیانین بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی، میکروبی و آنتی‌اکسیدانی پنیر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 55-76

10.22101/JRIFST.2022.347104.1374

نیکان ایری؛ بهاره نوروزی؛ شکوفه غازی


بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی شیر بز غنی‌شده با عصارۀ مالت جو تخمیرشده با برخی باکتری‌های لاکتیکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-93

10.22101/JRIFST.2022.340359.1353

مهشاد ترابی؛ فرزانه عبدالملکی


ایجاد شرایط بهینه برای تولید باکتریوسین از لاکتی‌پلانتی‌باسیلوس پلانتاروم جداشده از میوه‌ها و سبزی‌های تخمیری سنتی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 351-366

10.22101/JRIFST.2022.331749.1332

مهسا نکته سنج اول؛ مرضیه حسینی‌نژاد؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ حمید بهادر قدوسی


ارزیابی ترکیبات میکروبی و شیمیایی نوشیدنی‌های تخمیری تولیدشده از آجیل ببر (Cyperus esculentus) و چغندر (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 223-232

10.22101/JRIFST.2022.302872.1275

فرد کولبرن آکارایی؛ فیبین اونوسن اوزولوا؛ کریستوفر جانسن