فراوری مواد غذایی
1. بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانتره پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی آن

سارا پارسه؛ محبت محبی؛ تکتم محمدی مقدم؛ حسن صباغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2020.254462.1192

چکیده
  چکیده دسر هوادار نوعی دسر بر پایه سیستم کف است که حضور هوا در آن باعث تغییر خواص رئولوژیکی، حسی و ظاهری می‌شود. هدف از این تحقیق بهینه‌سازی دسر هوادار با استفاده از تکنیک سطح پاسخ و ارزیابی خواص رئولوژیکی آن به عنوان تابعی از کنسانتره پروتئین آب‌پنیر (2، 5 و 8 درصد)، صمغ زانتان (0/1، 25/0 و 4/0 درصد) و زمان هم‌زدن (2، 5 و 8 دقیقه) بود. نتایج نشان ...  بیشتر

ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی
2. تأثیر پلاسمای سرد بر فعالیت آنزیمی و ویژگی های کیفی پالپ انبه

طارق جمال عبدالمقصود؛ محمدعلی حصاری نژاد؛ بهداد شکرالهی یانچشمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.247462.1183

چکیده
  توانایی تولید پلاسمای سرد در شرایط اتمسفری فرصت های جدیدی برای ضد عفونی مواد بیولوژیکی از جمله غذای تازه فراهم می-کند. این فناوری همچنین برای غیرفعال‌سازی آنزیم‌های درون‌زا، به ویژه پلی‌فنل‌اکسیداز و پراکسیدازها که مسئول واکنش‌های قهوه‌ای شدن هستند، استفاده می‌شود. این مطالعه به بررسی تأثیر پلاسمای سرد (DBDP) در غیرفعال سازی ...  بیشتر

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
3. ارزیابی بیان ژن های مشارکت کننده در بیماریزایی luxSو ctxM اشرشیا کلی جدا شده از نمونه های لبنی در کشت همزمان با باسیلوس کوآگولانز

مجید باصری صالحی؛ زهرا الهیان؛ مسعود قانع؛ محید باصری صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.258117.1202

چکیده
  هدف از این مطالعه جدا سازی اشرشیا کلی از محصولات لبنی و ارزیابی آنها جهت وجود دو ژن luxS و ctxM در آنها بوده است. بعلاوه در این تحقیق باکتری های باسیلوس ها از روده ماکیان جدا و خصوصیت آنها به عنوان باکتری های پروتیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه جدایه هایی که ویژگی های مطلوب را داشتند با استفاده از روش مولکولی و توالی ژن 16SrDNA شناسایی ...  بیشتر

4. ارزیابی خصوصیات و ویژگی های سوسیس ماهی قزل‌آلای فراسودمند حاوی پروبیوتیک و جایگزین چربی

اقدس صادقی؛ وحید حکیم زاده؛ اسماعیل عطای صالحی؛ حسن رشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.252982.1189

چکیده
  از بین محصولات گوشتی می­‌توان به سوسیس و کالباس‌­های تخمیری اشاره کرد که دارای خصوصیات ویژه­‌ایی از جمله زمان نگهداری بیشتر، ارزش تغذیه‌­ای بالاتر بواسطه کاهش نیتروزآمین و عطر و طعم مطلوب­‌تر هستند. استفاده از گوشت ماهی بجای گوشت قرمز، استفاده از جایگزین­‌های چربی و کاربرد سوش‌­های پروبیوتیک در این محصولات توانسته ...  بیشتر

5. اثر تنش حرارتی بر مقاومت دو سویه از باسیل‌های اسپورزا در مدل شبیه‌سازی دستگاه گوارش و بررسی خواص پروبیوتیکی آنها

مرضیه حسینی نژاد؛ نسیم ادیب پور؛ ابوالفضل پهلوانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.266560.1216

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از باکتری‌های اسپورزا در محصولات غذایی و دارویی پروبیوتیک به دلیل پایداری در شرایط تنش زای تولید و محیط بدن میزبان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر مقاومت دو سویه باسیلوس کواگولانس و باسیلوس سابتیلیس در واکنش به تنش حرارتی و شرایط شبیه‌سازی دستگاه گوارش، همچنین خاصیت تجمع و آبگریزی سطح سلول ...  بیشتر

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
6. مطالعه بر روی استافیلوکوکوس آرئوس‌های جدا شده از شیر گاو مبتلا به ماستیت حاوی ژن‌های متی سیلین و پنتون والنتین لکوسیدین

نیما بهادر؛ مریم غرقی؛ عباس روشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.256513.1199

چکیده
  امروزه ماستیت گاوی به عنوان التهاب غدد پستانی گزارش شده است و استافیلوکوکوس آرئوس پاتوژنهای اصلی و مسئول ماستیت مسری در بین نشخوارکنندگان می باشد. از آنجاییکه شیر یکی از مهمترین مواد لبنی به شمار می آیدتحقیق حاضر بدنبلا ارزیابی حضور سویه های مثبت از نظر ژن مقاومت به متی سیلین و پنتون والنتین لکوسیدین از شیر گاو آلوده و ارتباط بین ...  بیشتر

زیست فناوری مواد غذایی
7. Effect of Salt Concentration and pH value on the Lactic Fermentation Process of Kohlrabi (Brassica oleracea L.)

Tran Tran؛ Nguyen Van Muoi؛ Thanh Tran Truc

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.295188.1256

چکیده
  Vegetables have been shown to be able to provide nutrients, including vitamins, minerals and especially fiber, and release toxins that arise during the digestion of food. As a result, the importance of vegetables has been increasingly emphasized in the human diet. In this study, Kohlrabi, a vitamin C-rich vegetable, was used for lactic fermentation. The whole process was optimized by varying a wide range of parameters including concentrations of salt solution and pH value on the growth of lactic acid bacteria, product texture and sensory characteristics. Current results revealed the optimal conditions ...  بیشتر

8. آماده‌سازی نانولیپوزوم‌های حامل فیکوبیلی‌پروتئین مستخرج از جلبک قرمز با پوشش پلی‌مری کیتوزان: ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی

مریم حسنی؛ امیر حق دوست؛ لیلا گلستان؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ احمد شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.299415.1270

چکیده
  درون‌پوشانی مواد در نانولیپوزوم‌ها می‌تواند به‌عنوان یک سیستم حامل محافظتی از ترکیبات زیست‌فعال طی فراوری و نگهداری در شرایط مختلف مورداستفاده قرار گیرد. فیکوبیلی‌پروتئین‌های مستخرج از جلبک‌ها با دارابودن ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدسرطانی و ضدالتهابی می‌توانند جهت تولید مواد اولیۀ غذاهای فراسودمند مورداستفاده ...  بیشتر

تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های خشکبار
9. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VIETNAMESE HONEY

Pham Nhut؛ Hoang Thien Le؛ Nguyen Quang Vinh؛ Tran Quoc Toan؛ Tran Minh Phat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2021.295084.1258

چکیده
  Vietnam is located in the tropical monsoon climate area (Southeast Asia), along with the biodiversity of plant species, which has created many types of monofloral and polyfloral honey. However, there has not been a study that fully reports on the physicochemical composition, antioxidant activity and content of phytochemical compounds of honey in this country. Therefore, this study aimed to determine Vietnam's physicochemical properties, antioxidant activity, and phytochemical content of longan flower honey and natural polyfloral honey (from Micrapis honeycomb). The reference analytical methods ...  بیشتر

ریز پوشانی مواد غذایی
10. بهینه‌یابی سیستم حجم دهندۀ روغن بر پایۀ اینولین، صمغ فارسی و آلژینات با روش سطح پاسخ

بیتا محمدعلمی؛ اکرم آریان فر؛ علی محمدی ثانی؛ سارا ناجی طبسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.296541.1261

چکیده
  امروزه صنعت تولید غذا در جستجوی روش‌های نوین برای کاهش سطح اسیدهای چرب اشباع و ترانس مواد‌غذایی فراوری‌شده و تولید جایگزین مناسب چربی برای محصولات پرچرب است که ضمن تامین تمام یا برخی از خواص کاربردی چربی‌ها فواید سلامتی‌بخش نیز داشته باشد. در این تحقیق از روغن کنجد در ماتریس‌های ژل مانند جهت تولید عامل‌های روغنی حجم دهنده ( Oil ...  بیشتر

فراوری مواد غذایی
11. تغییرات خواص حرارتی، بافتی، رنگ و ریزساختار اولئوژل ساخته شده از موم زنبورعسل با روغن هسته انگور تحت تاثیر نرخ سرد کردن و غلظت اولئوژل کننده

سمیرا یگانه زاد؛ علی فائزیان؛ زهره براتیان قرقی؛ محمدعلی حصاری نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2022.283673.1242

چکیده
  در این پژوهش رفتار بلوره شدن موم زنبورعسل در روغن‌هسته‌انگور در دامنه گسترده نرخ‌های سردکردن 04/0، 08/0، 16/0، 33/0 و 66/0 (درجه سانتی گراد در دقیقه)، از دمای 85 تا 25 درجه سانتی گراد و غلظت‌های موم 10، 15 و 20 درصد بررسی شد. ویژگی‌های رفتارحرارتی، بافت، رنگ و اشکال بلوری نمونه‌ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد با افزایش درصد موم در اولئوژل‌ها، دماهای ...  بیشتر

ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی
12. بررسی تأثیر پوشش دهی بادام زمینی با کیتوزان و نانوذره کیتوزان بر خواص حسی و مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس

نادر حبیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2022.271641.1227

چکیده
  چکیده آلودگی غذا به قارچ ها و سموم آنها مسئله جدی سلامت جامعه است. بادام زمینی می تواند در معرض فساد میکروبی و تغییرات نامطلوب در خصوصیات حسی چشایی آن قرار گیرد.کیتوزان یکی از پلیمرهای زیستی است که دارای قابلیت تجزیه‌پذیری و خاصیت ضدمیکروبی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر پوشش دهی بادام زمینی توسط کیتوزان و نانوذره کیتوزان ...  بیشتر

شیمی مواد غذایی
13. افزایش پایداری رنگدانه‌های طبیعی مواد غذایی- مقاله مروری

آزاده رنجبر ندامانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2022.277772.1235

چکیده
  آگاهی عمومی درباره اهمیت کاربرد اجزای طبیعی در محصولات غذایی، حوزه جدیدی در استخراج، پایداری، نگهداری، و کاربرد رنگ‌های طبیعی ایجاد کرده است. پایداری رنگ‌های طبیعی نقش کلیدی‌ای در کاربرد آن‌ها در صنایع غذایی دارد. رنگ‌ها در خارج از منابع طبیعی خود به شکل بارزی حساس بوده و کاهش رنگ برخی از آن‌ها بلافاصله بعد از استخراج آغاز می‌شود. ...  بیشتر

تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت
14. ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره پوست ریشه و ساقه سه گونه زرشک درنان

محمد گریزپا؛ فرشته بهمنیار؛ لیلا میرمقتدایی؛ فائزه شفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2022.299777.1271

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنول کل، اسیدهای فنولیک و حداقل غلظت بازدارنده پوست ساقه و ریشه سه گونه زرشک (Berberis integrima Bunge ، Berberis vulgaris asperma و Berberis vulgaris orientalis) انجام شد. عصاره ریشه Berberis vulgaris asperma بیشترین میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان داد. پس از اندازه گیری حداقل غلظت بازدارنده، عصاره ساقه Berberis vulgaris orientalis ...  بیشتر

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
15. Evaluation of microbial and chemical composition of fermented beverages produced from Tiger nut (Cyperus esculentus) and Beetroot (Beta vulgaris

Fred Akharaiyi؛ Phebean Ozolua؛ Christopher Johnson

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2022.302872.1275

چکیده
  Objectives: Consumption of fruits, vegetables, and nuts is essential for human health because of their minerals, vitamins, antioxidants and dietary fiber contents.Method: Two types of beverages were prepared (tiger nut beverage and tiger nut/beetroot beverage). 200 g tiger nut was homogenized in 1 litre of sterile water to prepare tiger nut beverage while 200 g of tiger nut with 20 g of beetroot to prepare tiger nut/beetroot beverage were homogenized with 1 litre of sterile water. The prepared products were pasteurized at 80 oC for 5 minutes and left to ferment at room temperature (28±2 ...  بیشتر