ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 1، سال 1396، صفحه 87-102

دریافت مقاله

شناسه دیجیتال(DOI):  

10.22101/jrifst.2017.05.22.617

مقاله :

بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر برخی از ویژگی‌های برش‌های گلابی در طول فرایند خشک‌شدن و استفاده از پردازش تصویر

نویسندگان:

  یونس خورشیدی1,   داود کلانتری2,   علی اصغری3,
1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانيک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، ایران
2 عضو هیأت علمی گروه مکانيک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، ایران
3 عضو هیأت علمی گروه مکانيک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، ایران

چکیده:

خشک‌کردن محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین فرایندها برای نگهداری طولانی‌مدت این محصولات می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر، اثر پارامترهای دما و سرعت جریان هوا بر تغییرات رنگ، چروکیدگی و pH برش‏های نازک گلابی رقم درگزی با قطر متوسط 60 میلی‌متر و ضخامت 5 میلی‌متر در حین خشک‌شدن مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش‌ها در 4 سطح دمای هوای خشک‌کن 50، 60، 70 و 80 درجۀ سانتی‌گراد و 3 سطح سرعت جریان هوای ورودی 0/5 ،1 و 1/5 متر بر ثانیه انجام پذیرفت. نتایج حاصل از پردازش تصویر نشان داد که بالاترین میزان تغییرات رنگ کلی (30/78) مربوط به دمای خشک‌کردن 80 درجۀ سانتی‌گراد و سرعت جریان هوای 1/5 متر بر ثانیه و پایین‌ترین میزان آن (14/38) مربوط به دمای 50 درجۀ سانتی‌گراد و سرعت 0/5 متر بر ثانیه می باشد. نتایج بیانگر آن بود که pH نمونه‌ها در طول خشک‌کردن کاهش می‌یابد. بیشترین مقدار pH در دمای 50 درجۀ سانتی‌گراد و سرعت هوای 0/5 متر بر ثانیه به میزان 4/49 و کمترین مقدار pH در دمای ۸0 درجۀ سانتی‌گراد و سرعت هوای 1/5 متر بر ثانیه به میزان 3/93 به‌دست آمد. باتوجه‌به نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر، کمترین زمان خشک‌شدن با کمترین تغییرات صفات کیفی در دمای 70 درجۀ سانتی‌گراد و سرعت جریان هوای 0/5 متر بر ثانیه اتفاق افتاد، لذا این شرایط به‌عنوان مناسب‌ترین دما و سرعت جریان برای خشک‌-کردن برش‌های گلابی توصیه می‌گردد.

تاریخ دریافت: 1395/6/1
تاریخ پذیرش: 1395/11/14
تاریخ انتشار: 1396/3/1

کلمات کلیدی:

پردازش تصویر, تغییرات رنگ, چروکیدگی, گلابی, pH,
تعداد مشاهده: 230
تعداد دانلود: 265