ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 4، سال 1396، صفحه 361-374

دریافت مقاله

مقاله :

بررسی خشک‌‌‌شدن شلتوک در یک خشک‌کن مایکروویو جریان مداوم

نویسندگان:

  حسن جعفری1,   داود کلانتری2,   محسن آزادبخت3,
1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
2 عضو هیأت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
3 عضو هیأت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده:

در سال‌های ‌اخیر به‌کارگیری خشک‌کن‌های مایکروویو جهت سرعت بخشیدن به عملیات خشک‌کردن محصولات کشاورزی درحال‌گسترش است. لذا در کار تحقیقاتی اخیر خشک‌کن مایکروویو جریان مداومی به‌منظور خشک‌کردن دانه‌های شلتوک ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمون، فرایند خشک‌شدن دو رقم شلتوک طارم هاشمی و شلتوک نعمت در 3 سطح توان مایکروویو 90، 270 و 450 وات، 3 ضخامت مختلف لایۀ شلتوک 6، 12 و 18 میلی‌متر و 5 سرعت تغذیۀ محصول به دستگاه 24/0، 3/0، 4/0، 6/0 و 2/1 متر بر دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. شیب متوسط کسر رطوبتی در ابتدای خشک‌کردن رقم طارم هاشمی برای لایه‌های 6، 12 و 18 میلی‌متر به‌ترتیب برابر با 3-10×6/1-، 3-10×47/1- و 3-10×16/3- و برای رقم نعمت به‌ترتیب 3-10×/2-، 3-10×1/2- و 3-10×4/2- به‌دست آمد که نشان‌دهندۀ کاهش سریع‌تر رطوبت برای ضخامت لایۀ 18 میلی‌متر نسبت به 8 لایۀ دیگر می‌باشد. با ارزیابی تمامی پارامتر‌های خشک‌کن مایکروویو ساخته‌شده روی کسر رطوبتی و درصد شکست دانه، توان 90 وات، سرعت نوارنقاله 24/0 متر بر دقیقه و ضخامت لایۀ 18 میلی‌متر جهت خشک‌کردن شلتوک رقم طارم هاشمی پیشنهاد می‌گردد. درصد شکست دانه‌ها در شرایط پیشنهادی برای رقم طارم هاشمی در همۀ موارد آزمون کمتر از 10 درصد به‌دست آمد.

تاریخ دریافت: 1395/8/26
تاریخ پذیرش: 1396/4/25
تاریخ انتشار: 1396/11/23

کلمات کلیدی:

خشک‌کن, درصد شکستگی, شلتوک, کسر رطوبتی, مایکروویو,

منابع:

تعداد مشاهده: 145
تعداد دانلود: 99