بررسی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی روغن بذر کتان بر ویژگی های کیفی، خصوصیات آنتی اکسیدانی و پروفایل اسیدهای چرب گوشت سینه جوجه گوشتی یکروزه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آمل

چکیده

با استفاده از روش تزریق داخل تخم مرغی، مواد مغذی و آنتی اکسیدان های خاص در دزهای دقیق و در زمان های مشخص به منظور حداکثر جذب توسط جنین فراهم می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی روغن بذر کتان بر کیفیت، خصوصیات آنتی اکسیدانی و پروفایل اسید چرب گوشت سینه در جوجه گوشتی یکروزه بود. تعداد ۲۰ تخم مرغ یکروزه نطفه دار تهیه شد و به طور تصادفی به ۲ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و گروه دیگر روغن بذر کتان را به میزان ۱۰۰ میکرولیتر به صورت تزریق در کیسه آلانتوئیک دریافت کردند. میزان چربی، ویتامین E، فنل، کاروتنوئید، شاخص تیوباربیتوریک اسید، رنگ، بافت و پروفایل اسید چرب گوشت سینه اندازه گیری شد. تزریق داخل تخم مرغی روغن بذر کتان موجب افزایش معنادار میزان چربی شد. میانگین میزان ویتامین E در گروه کنترل و بذر کتان به ترتیب ۵۴/۰ mg/100g و ۷۱/۰ mg/100g گزارش شد (P<0.05). کاروتنوئید، قرمزی و زردی در گوشت سینه در گروه روغن بذر کتان در مقایسه با کنترل افزایش، در حالیکه شاخص تیوباربیتوریک اسید و روشنایی به صورت غیرمعناداری کاهش یافت. گروه روغن بذر کتان مقادیر کمتر چربی اشباع و مقادیر بالاتر چربی غیر اشباع، چربی غیر اشباع با چند باند دوگانه، نسبت چربی غیر اشباع به اشباع و اسید چرب امگا-۳ را نشان داد. تزریق روغن بذرکتان به تخم مرغ موجب افزایش ثبات اکسیداتیو گوشت سینه جوجه های گوشتی یکروزه از طریق افزایش میزان ویتامین E شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 23 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1401