طراحی و تجزیه و تحلیل جعبه ویلسون برای استخراج ژلاتین از پوست ماهی شاهی سیاه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی و علمی کاربردی صلاله

چکیده

ژلاتین یک بیوپلیمر مبتنی بر پروتئین است که در مواد غذایی برای افزایش قوام، استحکام و انعطاف پذیری استفاده می شود. هدف از این تحقیق بهینه سازی استخراج اسید آلی ژلاتین از پوست ماهی است. در این کار تأثیر پارامترهایی مانند غلظت اسید (0.05-0.15 مولار)، دمای استخراج (40-60 C) و انواع اسید (اسیدهای فرمیک، استیک و پروپیونیک) بر عملکرد ژلاتین در زمان استخراج ثابت مورد بررسی قرار گرفت. 7 روز و نسبت جرم پوست به اسید 1:20. مواد کلاژنی از پوست ماهی جدا شد و یک پروتئین پایه، کلاژن، به ژلاتین، پروتئین مشتق شده، هیدرولیز شد. با در نظر گرفتن غلظت اسید و دمای استخراج به عنوان فاکتورهای عددی و نوع اسید به عنوان عامل طبقه بندی، از روش سطح پاسخ (RSM) مبتنی بر طرح باکس ویلسون برای بهینه سازی استفاده شد. نتایج بهینه‌سازی نشان می‌دهد که حداکثر استخراج ژلاتین 11.91 درصد در اسید فرمیک 0.1 مولار و 52 C به دست آمد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پوست ماهی می‌تواند خوراک بالقوه برای استخراج ژلاتین باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1401