ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 1، شماره 1، سال 1391

گیسو ملکی, جعفر محمد زاده میلانی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 478
تعداد دانلود: 314

زهرا کوچک یزدی, ایران عالمزاده,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 340
تعداد دانلود: 211

سید سهیل امیری عقدایی, مهران اعلمی, راحیل رضایی, مهسا دادپور, مرتضی خمیری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 446
تعداد دانلود: 302

مرضیه حسینی نژاد, منیره نهاردانی, امیرحسین الهامی راد,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 288
تعداد دانلود: 339

زينب جادري, عبدالمجيد مسكوكي, سيد علي مرتضوي,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 300
تعداد دانلود: 191

محسن مختاریان, فاطمه کوشکی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 313
تعداد دانلود: 264