ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 1، شماره 2، سال 1391

رضوان شاددل , محمد حسین حداد خداپرست , عبدالمجید مسکوکی , علی شریف , صدیف آزادمرد دمیرچی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 271
تعداد دانلود: 256

عاطفه مقصودلو, یحیی مقصودلو2, مرتضی خمیری, محمد قربانی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 260
تعداد دانلود: 228

مريم قبادی دانا, علی هاتف سلمانيان, باقر یخچالی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 257
تعداد دانلود: 231

محمد رستمیان, جعفر میلانی, گیسو ملکی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 244
تعداد دانلود: 338

عبدالرحمان قادری, سليمان عباسي, زهره حمیدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 236
تعداد دانلود: 168

حمید بخش آبادی, حبیب الله میرزایی, علی رضا قدس ولی, امان محمد ضیایی فر, عمادآیدانی، مرتضی محمدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 263
تعداد دانلود: 168