ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 1، شماره 2، سال 1391

رضوان شاددل , محمد حسین حداد خداپرست , عبدالمجید مسکوکی , علی شریف , صدیف آزادمرد دمیرچی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 321
تعداد دانلود: 281

عاطفه مقصودلو, یحیی مقصودلو2, مرتضی خمیری, محمد قربانی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 304
تعداد دانلود: 254

مريم قبادی دانا, علی هاتف سلمانيان, باقر یخچالی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 301
تعداد دانلود: 249

محمد رستمیان, جعفر میلانی, گیسو ملکی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 286
تعداد دانلود: 359

عبدالرحمان قادری, سليمان عباسي, زهره حمیدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 279
تعداد دانلود: 189

حمید بخش آبادی, حبیب الله میرزایی, علی رضا قدس ولی, امان محمد ضیایی فر, عمادآیدانی، مرتضی محمدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 303
تعداد دانلود: 192