ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 5، شماره 4، سال 1395

محمود حسین نژاد, سیدمهدی جعفری, محمد گنجه,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 382
تعداد دانلود: 321

نگار خوشنویس, وحید حکیم زاده, محمدرضا عابدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 312
تعداد دانلود: 440

شیما کرمی, خدیجه باقری, وهب جعفریان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 267
تعداد دانلود: 236

سیده‌عسل فرخ, هما بقایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 277
تعداد دانلود: 233

مصطفی محروقی, محسن قدس‌روحانی, حسن رشیدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 332
تعداد دانلود: 306

مریم کیومرثی, مهدی کدیور, سیدرضا زارعی, مجید طالبی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 319
تعداد دانلود: 246

زهرا شیخ‌الاسلامی, تکتم هجرانی, مهدی کریمی, مهدی قیافه‌داوودی, حامد فاطمیان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 392
تعداد دانلود: 409

وجیهه حشمتی, محمدرضا کسائی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 297
تعداد دانلود: 195