ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 5، شماره 4، سال 1395

محمود حسین نژاد, سیدمهدی جعفری, محمد گنجه,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 233
تعداد دانلود: 168

نگار خوشنویس, وحید حکیم زاده, محمدرضا عابدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 188
تعداد دانلود: 177

شیما کرمی, خدیجه باقری, وهب جعفریان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 145
تعداد دانلود: 131

سیده‌عسل فرخ, هما بقایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 147
تعداد دانلود: 121

مصطفی محروقی, محسن قدس‌روحانی, حسن رشیدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 187
تعداد دانلود: 143

مریم کیومرثی, مهدی کدیور, سیدرضا زارعی, مجید طالبی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 181
تعداد دانلود: 141

زهرا شیخ‌الاسلامی, تکتم هجرانی, مهدی کریمی, مهدی قیافه‌داوودی, حامد فاطمیان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 226
تعداد دانلود: 204

وجیهه حشمتی, محمدرضا کسائی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 172
تعداد دانلود: 119