ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 5، شماره 4، سال 1395

محمود حسین نژاد, سیدمهدی جعفری, محمد گنجه,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 340
تعداد دانلود: 257

نگار خوشنویس, وحید حکیم زاده, محمدرضا عابدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 282
تعداد دانلود: 339

شیما کرمی, خدیجه باقری, وهب جعفریان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 234
تعداد دانلود: 196

سیده‌عسل فرخ, هما بقایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 243
تعداد دانلود: 190

مصطفی محروقی, محسن قدس‌روحانی, حسن رشیدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 285
تعداد دانلود: 236

مریم کیومرثی, مهدی کدیور, سیدرضا زارعی, مجید طالبی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 281
تعداد دانلود: 204

زهرا شیخ‌الاسلامی, تکتم هجرانی, مهدی کریمی, مهدی قیافه‌داوودی, حامد فاطمیان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 336
تعداد دانلود: 342

وجیهه حشمتی, محمدرضا کسائی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 263
تعداد دانلود: 178