ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 5، شماره 4، سال 1395

محمود حسین نژاد, سیدمهدی جعفری, محمد گنجه,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 281
تعداد دانلود: 213

نگار خوشنویس, وحید حکیم زاده, محمدرضا عابدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 227
تعداد دانلود: 259

شیما کرمی, خدیجه باقری, وهب جعفریان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 182
تعداد دانلود: 160

سیده‌عسل فرخ, هما بقایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 188
تعداد دانلود: 156

مصطفی محروقی, محسن قدس‌روحانی, حسن رشیدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 226
تعداد دانلود: 192

مریم کیومرثی, مهدی کدیور, سیدرضا زارعی, مجید طالبی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 225
تعداد دانلود: 167

زهرا شیخ‌الاسلامی, تکتم هجرانی, مهدی کریمی, مهدی قیافه‌داوودی, حامد فاطمیان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 279
تعداد دانلود: 270

وجیهه حشمتی, محمدرضا کسائی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 210
تعداد دانلود: 148