ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 6، شماره 1، سال 1396

ساره رشیدی, راضیه نیازمند, اکرم آریان‌فر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 358
تعداد دانلود: 262

محمدعرفان بهرامی, مسعود هنرور,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 243
تعداد دانلود: 211

مرضیه پناهی, حسن برزگر, محمد حجتی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 244
تعداد دانلود: 314

رامیار قوامی, افشین ملکی, هیوا دارایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 234
تعداد دانلود: 230

فرشته سبزی, محمدجواد وریدی, مهدی وریدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 223
تعداد دانلود: 241

جواهر ساکی, آی‌ ناز خدانظری, سیدمهدی حسینی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 241
تعداد دانلود: 234

یونس خورشیدی, داود کلانتری, علی اصغری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 231
تعداد دانلود: 265

جعفر محمدزاده میلانی, شهره خدمتی, آزاده قربانی حسن‌سرایی, عبدالخالق گل‌کار,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 224
تعداد دانلود: 478