ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 6، شماره 1، سال 1396

ساره رشیدی, راضیه نیازمند, اکرم آریان‌فر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 196
تعداد دانلود: 103

محمدعرفان بهرامی, مسعود هنرور,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 101
تعداد دانلود: 75

مرضیه پناهی, حسن برزگر, محمد حجتی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 95
تعداد دانلود: 66

رامیار قوامی, افشین ملکی, هیوا دارایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 77
تعداد دانلود: 52

فرشته سبزی, محمدجواد وریدی, مهدی وریدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 76
تعداد دانلود: 57

جواهر ساکی, آی‌ ناز خدانظری, سیدمهدی حسینی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 79
تعداد دانلود: 50

یونس خورشیدی, داود کلانتری, علی اصغری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 86
تعداد دانلود: 60

جعفر محمدزاده میلانی, شهره خدمتی, آزاده قربانی حسن‌سرایی, عبدالخالق گل‌کار,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 81
تعداد دانلود: 66