ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 6، شماره 1، سال 1396

ساره رشیدی, راضیه نیازمند, اکرم آریان‌فر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 395
تعداد دانلود: 285

محمدعرفان بهرامی, مسعود هنرور,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 281
تعداد دانلود: 245

مرضیه پناهی, حسن برزگر, محمد حجتی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 285
تعداد دانلود: 383

رامیار قوامی, افشین ملکی, هیوا دارایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 278
تعداد دانلود: 267

فرشته سبزی, محمدجواد وریدی, مهدی وریدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 262
تعداد دانلود: 308

جواهر ساکی, آی‌ ناز خدانظری, سیدمهدی حسینی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 305
تعداد دانلود: 309

یونس خورشیدی, داود کلانتری, علی اصغری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 263
تعداد دانلود: 311

جعفر محمدزاده میلانی, شهره خدمتی, آزاده قربانی حسن‌سرایی, عبدالخالق گل‌کار,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 286
تعداد دانلود: 627