ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 6، شماره 1، سال 1396

ساره رشیدی, راضیه نیازمند, اکرم آریان‌فر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 271
تعداد دانلود: 209

محمدعرفان بهرامی, مسعود هنرور,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 161
تعداد دانلود: 153

مرضیه پناهی, حسن برزگر, محمد حجتی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 162
تعداد دانلود: 200

رامیار قوامی, افشین ملکی, هیوا دارایی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 136
تعداد دانلود: 149

فرشته سبزی, محمدجواد وریدی, مهدی وریدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 141
تعداد دانلود: 168

جواهر ساکی, آی‌ ناز خدانظری, سیدمهدی حسینی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 144
تعداد دانلود: 131

یونس خورشیدی, داود کلانتری, علی اصغری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 149
تعداد دانلود: 185

جعفر محمدزاده میلانی, شهره خدمتی, آزاده قربانی حسن‌سرایی, عبدالخالق گل‌کار,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 139
تعداد دانلود: 242