ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 6، شماره 2، سال 1396

آیلا آیرملو, پریسا جعفریان, سیدهادی پیغمبر دوست,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 53
تعداد دانلود: 37

مهدیه اکبری, علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی, مهدی کاشانی نژاد, خشایار سرابندی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 41
تعداد دانلود: 28

ابوالفضل فدوی, حمیدرضا صمدلویی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 45
تعداد دانلود: 37

نسترن خواجه‌ئی, محمدتقی گلمکانی, مرضیه ابلاغی, محمد هادی اسکندری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 25
تعداد دانلود: 24

سیما ناجی طبسی, الهام مهدیان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 46
تعداد دانلود: 36

مرضیه حسینی‌‌نژاد, حامد انوری, مهناز ژیانی, عباس عابدفر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 35
تعداد دانلود: 32

معصومه مقیمی, حمید بخش آبادی, مسعود بذرافشان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 46
تعداد دانلود: 53

هدا فهیم, علی معتمدزادگان, شبنم حمزه,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 54
تعداد دانلود: 29