ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 6، شماره 4، سال 1396

اكرم آریان‌فر, مریم سردرودیان,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 52
تعداد دانلود: 29

محسن کاظمی, بهاره شعبانپور, پرستو پورعاشوری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 30
تعداد دانلود: 16

محسن غلامی ده‌‌‌‌نایبی, محمد قربانی, علیرضا صادقی ماهونک, مهران اعلمی, محبوبه کشیری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 25
تعداد دانلود: 15

حسن جعفری, داود کلانتری, محسن آزادبخت,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 24
تعداد دانلود: 17

نسیم حسن‌‌‌‌‌پور, آرش کوچکی, محبت محبی, الناز میلانی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 23
تعداد دانلود: 19

فرزانه عقیلی‌دهنوی, عبدالخالق گل‌کار, هومان مولوی, محمد حجت‌الاسلامی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 22
تعداد دانلود: 14

مهسا حمیدی, میرخلیل پیروزی‌فرد, پرستو پورعاشوری, هادی الماسی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 28
تعداد دانلود: 20

صابر ملازاده, نارملا آصفی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 22
تعداد دانلود: 15