ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 7، شماره 1، سال 1397

زهرا کشاورز, راضیه نیازمند, اکرم آریان فر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 109
تعداد دانلود: 87

بهاره شعبانپور, بهار مهراد, پرستو پورعاشوری, سیدمهدی جعفری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 91
تعداد دانلود: 120

بهنام فیوضی, محمدجواد وریدی, الناز میلانی, فخری شهیدی, محمدحسین حداد خداپرست,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 83
تعداد دانلود: 88

عاطفه مقصودلو, علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی, فیدل تولدرا,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 78
تعداد دانلود: 46

معصومه مقیمی, عادل بیگ بابایی, حمید بخش‌آبادی, مرتضی محمدی, شیلان رشیدزاده,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 71
تعداد دانلود: 60

حسن صباغی, امان‌‌محمد ضیائی‌فر, مهدی کاشانی‌نژاد,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 90
تعداد دانلود: 65

مرتضی کاشانی‌‌نژاد, محبت محبی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 77
تعداد دانلود: 79

انسیه عسگری, محمد گلی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 90
تعداد دانلود: 78