ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 7، شماره 1، سال 1397

زهرا کشاورز, راضیه نیازمند, اکرم آریان فر,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 30
تعداد دانلود: 11

بهاره شعبانپور, بهار مهراد, پرستو پورعاشوری, سیدمهدی جعفری,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 13
تعداد دانلود: 8

بهنام فیوضی, محمدجواد وریدی, الناز میلانی, فخری شهیدی, محمدحسین حداد خداپرست,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 5
تعداد دانلود: 6

عاطفه مقصودلو, علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی, فیدل تولدرا,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 15
تعداد دانلود: 5

معصومه مقیمی, عادل بیگ بابایی, حمید بخش‌آبادی, مرتضی محمدی, شیلان رشیدزاده,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 12
تعداد دانلود: 6

حسن صباغی, امان‌‌محمد ضیائی‌فر, مهدی کاشانی‌نژاد,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 24
تعداد دانلود: 17

مرتضی کاشانی‌‌نژاد, محبت محبی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 10
تعداد دانلود: 5

انسیه عسگری, محمد گلی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 9
تعداد دانلود: 3