ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

جلد 2، شماره 2، سال 1392

وحیده سادات حسینی, مسعود نجف نجفي, علی محمدی ثانی, آرش کوچکی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 235
تعداد دانلود: 164

سمیرا فیضی, مهدی وریدی, فاطمه زارع, محمدجواد وریدی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 227
تعداد دانلود: 173

علیرضا صادقیان, رسول کدخدایی, رضا فرهوش, آرش کوچکی, مسعود نجف نجفی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 212
تعداد دانلود: 146

فروغ زارع نژاد, صدیف آزادمرد دمیرچی, سید هادی پیغمبردوست, محبوب نعمتی, سید عباس رأفت,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 254
تعداد دانلود: 436

حسن برزگر, محمد حسين عزيزي, محسن برزگر, زهره حميدي ,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 204
تعداد دانلود: 164

سید احمد شهیدی, محبت محبی, علی معتمدزادگان, امان محمد ضیائی فر, جواد ابوالفضلی اصفهانی، سید علی مرتضوی,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 291
تعداد دانلود: 180

شهلا سلمانیان, علیرضا صادقی ماهونک, معصومه جامسون, بیتا طباطبایی عمید,
مشاهده
دریافت مقاله
تعداد مشاهده: 238
تعداد دانلود: 293