دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن 1399 
اندازه گیری سریع مواد فعال زیستی لیپیدی موجود در تقطیرات بوگیری روغن کلزا با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی (GC-MS)

صفحه 351-362

10.22101/JRIFST.2020.198661.1137

پریسا جعفریان اصل؛ راضیه نیازمند؛ سید طفیل حسین شرازی


خواص حسی و بافتی مایونز کم‌چرب تهیه‌شده با نشاستۀ ذرت ژلاتینه‌شده و صمغ فارسی

صفحه 363-374

10.22101/JRIFST.2020.212592.1136

حمیدرضا موسی خانی گنجه؛ محمد گلی


بهینه‌سازی شرایط تولید اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) و استفاده از آن در غنی‌سازی شیر

صفحه 375-388

10.22101/JRIFST.2020.216650.1145

محمدرضا شایان مهر؛ امیرحسین الهامی راد؛ محمد آرمین


یک روش اسپکتروفتومتری جدید برای تعیین تارترازین در نمونه های زعفران بر اساس نانو کامپوزیت گرافن اکساید مغناطیسی اصلاح شده

صفحه 389-398

10.22101/JRIFST.2020.241579.1182

ابراهیم فولادی؛ محمود ابراهیمی؛ نیلوفر نخعی؛ کیمیا اسدی


تأثیر برخی شرایط تخمیر بر تولید کفیران توسط دانه‌های کفیر در شیر تخمیرشده

صفحه 399-410

10.22101/JRIFST.2021.259857.1205

فهیمه عجم؛ هادی کوهساری


پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه‌های خشک‌شدۀ گوجه‌فرنگی با استفاده از مدل‌سازی شبکۀ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

صفحه 411-422

10.22101/JRIFST.2021.258797.1203

محسن مختاریان؛ مجتبی حیدری مجد؛ امیر دارائی گرمه‌خانی؛ الهام زایرزاده


شیوع و توزیع ژن‌های ویرولانس آرکوباکتر بوتزلری در نمونه‌های پساب کشتارگاه مرغ تنکابن

صفحه 423-432

10.22101/JRIFST.2021.260335.1207

سیده سارا فلاح چای؛ نیما بهادر؛ مسعود قانع


اثر فیبر چغندرقند و اینولین بر بقاء و فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، خواص شیمیایی و حسی نوشیدنی سین‌بیوتیک آناناس

صفحه 433-444

10.22101/JRIFST.2021.263343.1212

ذبیح‌اله بهمنی؛ شمیم حسن زاده؛ جمشید فرمانی