بررسی تأثیر سطوح مختلف مخلوط صمغ‌های زانتان/گوار و عصاره چوبک بر خواص رئولوژیکی، حرارتی، حسی و ریزساختار مارشمالو بدون ژلاتین

ماریه مردانی؛ سمیرا یگانه زاد؛ راضیه نیازمند

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2019.11.10.e1099

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی جایگزینی ژلاتین و آلبومین با سه سطح 1، 1/5 و 2 درصد از دو صمغ زانتان و گوار و سه سطح 0/2، 0/4 و 0/6 درصد از عصارۀ چوبک در مارشمالو و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های جدید انجام گردید. نتایج حاصل از بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نشان داد که در کلیۀ نمونه‌های محتوی 0/6 درصد عصارۀ چوبک، میزان دانسیته و حجم ...  بیشتر

ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پنیر سفید فراپالایش غنی‌شده با عصارۀ جوانۀ گندم ریزپوشانی‌شده با خشک‌کن پاششی و انجمادی

فهیمه جمعدار؛ سیدعلی مرتضوی؛ محمد رضا سعیدی اصل؛ اکرم شریفی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2020.218931.1159

چکیده
  در این پژوهش عصارۀ جوانۀ گندم در غلظت‌های (2/5، 10 و 20 درصد) و پودر حاصل از عصارۀ جوانۀ گندم ریزپوشانی‌شده با روش خشک‌کن پاششی و انجمادی در سه غلظت (0/2، 0/4 و 0/6 درصد) به پنیر سفید فراپالایش افزوده شد و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن طی 30 روز دورۀ نگهداری موردارزیابی قرار گرفت. میزان رطوبت، اسیدیته، پروتئین کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در تمامی ...  بیشتر

بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسول

زینب رضایی؛ محبت محبی؛ محمدرضا امیریوسفی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 141-154

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.262924.1211

چکیده
  در این مطالعه به‌منظور ریزپوشانی کافئین به‌عنوان مدل ماده طعمی از کلوئیدوزوم هیدروژل با پوستۀ میکروذرات کربنات کلسیم استفاده شد. وقتی ذرات کربنات کلسیم در روغن آفتاب‌گردان پراکنده و سپس امولسیون آب در روغن تولید شد، با اضافه‌کردن گلوکونو دلتا-لاکتون، قطره‌های آب که محتوی آلژینات بودند با لایۀ خارجی ذرات کربنات کلسیم، به آهستگی ...  بیشتر

مدل‌سازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرایند دیافیلتراسیون شیر شتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمدعلی رضوی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 155-168

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.268678.1218

چکیده
  در این تحقیق، مدل‌سازی سینتیک شار و مقاومت هیدرولیکی کل دیافیلتراسیون شیرشتر در شرایط مختلف pH (6/3 ،5/8 و 6/8) و غلظت نمک (0، 75 و 150 میلی‌مولار) با استفاده از 6 مدل سینتیکی انجام شد و درنهایت مدل سینتیک هموگرافیک برای مدل‌سازی سینتیکی شار و مدل سینتیک نمایی برای مقاومت هیدرولیکی کل باتوجه‌به معیارهای ضریب تبیین (R2) و ریشۀ میانگین مربعات ...  بیشتر

بررسی تغییرات آلکیل پیرازین‌ها، رنگ و ویژگی‌های حسی پودر کاکائو در شرایط مختلف بودادن

سمانه ابراهیم زادگان؛ نارملا آصفی؛ رامین ملکی؛ سیدصادق سیدلو هریس

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.279578.1238

چکیده
  کاکائو یک محصول مهم در جهان بوده و مادۀ اولیۀ اصلی برای تولید پودر کاکائو و شکلات است. ارزش و کیفیت آن با ترکیبات عطروطعم منحصربه‌فرد و پیچیدۀ آن ارتباط دارد. مهم‌ترین این ترکیبات پیرازین‌ها هستند که به‌عنوان اجزای کلیدی عطروطعم کاکائو شناخته شده‌اند. ازآنجاکه بودادن یکی از مراحل مهم در فرایند تولید پودر کاکائو است، مطالعۀ حاضر ...  بیشتر

مروری بر فیکوبیلی‌پروتئین‌های سیانوباکتری‌ها: ساختمان، عملکرد و کاربردهای صنعتی آن در صنایع غذایی و دارویی

سید امیرعلی انوار؛ بهاره نوروزی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 181-198

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.288378.1247

چکیده
  فیکوبیلی‌پروتئین‌ها، رنگدانه‌های جانبی فتوسنتزی با ساختمان تتراپیرولی مستخرج از سویه‌های باکتری‌ها هستند که در داخل ساختمانی به نام فیکوبیلی‌زوم روی غشاهایی تلاکوئیدی سازمان یافته‌اند. فیکوبیلی‌پروتئین‌ها، به‌طور گسترده‌ای در ساخت پروب‌های فلورسنت و تجزیه‌وتحلیل بالینی و ایمونولوژیکی تجاری‌سازی شده‌اند، علاوه‌برآن ...  بیشتر

استخراج عصارۀ گیاه خندل به روش پرکولاسیون و کاربرد آن به‌منظور افزایش زمان ماندگاری در تهیۀ ماریناد فیلۀ میگوی سفید هندی

ثمر صادقی؛ نرگس مورکی؛ مسعود هنرور

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 199-216

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.274948.1232

چکیده
  گوشت میگو از نقطه‌نظر پروتئین بسیار غنی و نسبت به گوشت دام‌های کشتاری و ماهی دارای میزان پروتئین بیشتری است و به سبب فسادپذیری بالا، مدت ماندگاری کمی دارد. ازاین‌رو، برای حفظ کیفیت محصول در مدت طولانی می‌توان از عصاره‌های گیاهی استفاده کرد. در تحقیق حاضر هدف بهینه‌سازی عصاره‌گیری از گیاه منداب به روش پرکولاسیون با لحاظ فاکتورهای ...  بیشتر

افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیست‌فعال بر پایۀ موسیلاژ میوۀ سپستان و اسانس پوست‌پرتقال دزفولی

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ حسین جوینده؛ مصطفی رحتمی جنیدآباد؛ میترا قدسی شیخ‌جان؛ محسن ابراهیمی همتی‌کیخا

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.284836.1243

چکیده
  در این پژوهش، اسانس پوست پرتقال دزفولی با کمک روش تقطیر با آب استحصال گردید و نتایج کروماتوگرافی گاز-طیف‌سنج جرمی نشان داد که اسانس به‌طورکلی از لیمونن (87/86 درصد) تشکیل شده است. محتوای فنول و فلاونوئید اسانس به‌ترتیب برابر با 125/41 میلی‌گرم گالیک اسید در گرم و 32/50 میلی‌گرم کوئرستین در گرم اسانس بود و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن بر پایۀ ...  بیشتر