دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-234 
بررسی تأثیر سطوح مختلف مخلوط صمغ‌های زانتان/گوار و عصاره چوبک بر خواص رئولوژیکی، حرارتی، حسی و ریزساختار مارشمالو بدون ژلاتین

صفحه 107-126

10.22101/JRIFST.2019.11.10.e1099

ماریه مردانی؛ سمیرا یگانه زاد؛ راضیه نیازمند


ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پنیر سفید فراپالایش غنی‌شده با عصارۀ جوانۀ گندم ریزپوشانی‌شده با خشک‌کن پاششی و انجمادی

صفحه 127-140

10.22101/JRIFST.2020.218931.1159

فهیمه جمعدار؛ سیدعلی مرتضوی؛ محمد رضا سعیدی اصل؛ اکرم شریفی


بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسول

صفحه 141-154

10.22101/JRIFST.2021.262924.1211

زینب رضایی؛ محبت محبی؛ محمدرضا امیریوسفی


مدل‌سازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرایند دیافیلتراسیون شیر شتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک

صفحه 155-168

10.22101/JRIFST.2021.268678.1218

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمدعلی رضوی


بررسی تغییرات آلکیل پیرازین‌ها، رنگ و ویژگی‌های حسی پودر کاکائو در شرایط مختلف بودادن

صفحه 169-180

10.22101/JRIFST.2021.279578.1238

سمانه ابراهیم زادگان؛ نارملا آصفی؛ رامین ملکی؛ سیدصادق سیدلو هریس


مروری بر فیکوبیلی‌پروتئین‌های سیانوباکتری‌ها: ساختمان، عملکرد و کاربردهای صنعتی آن در صنایع غذایی و دارویی

صفحه 181-198

10.22101/JRIFST.2021.288378.1247

سید امیرعلی انوار؛ بهاره نوروزی


استخراج عصارۀ گیاه خندل به روش پرکولاسیون و کاربرد آن به‌منظور افزایش زمان ماندگاری در تهیۀ ماریناد فیلۀ میگوی سفید هندی

صفحه 199-216

10.22101/JRIFST.2021.274948.1232

ثمر صادقی؛ نرگس مورکی؛ مسعود هنرور


افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیست‌فعال بر پایۀ موسیلاژ میوۀ سپستان و اسانس پوست‌پرتقال دزفولی

صفحه 217-234

10.22101/JRIFST.2021.284836.1243

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ حسین جوینده؛ مصطفی رحتمی جنیدآباد؛ میترا قدسی شیخ‌جان؛ محسن ابراهیمی همتی‌کیخا