تأثیر پلاسمای سرد بر فعالیت آنزیمی و ویژگی‌های کیفی پالپ انبه

طارق جمال عبدالمقصود؛ محمدعلی حصاری نژاد؛ بهداد شکرالهی یانچشمه

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 341-350

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.247462.1183

چکیده
  توانایی تولید پلاسمای سرد در شرایط اتمسفری فرصت‌های جدیدی برای ضدعفونی مواد بیولوژیکی ازجمله غذای تازه فراهم می‌کند. این فناوری همچنین برای غیرفعال‌سازی آنزیم‌های درون‌زا، به‌ویژه پلی‌فنول‌ اکسیداز و پراکسیدازها که مسئول واکنش‌های قهوه‌ای‌شدن هستند، استفاده می‌شود. این مطالعه به بررسی تأثیر پلاسمای سرد (DBDP) در غیرفعال‌سازی ...  بیشتر

ارزیابی بیان ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی luxS و ctxMاشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های لبنی در کشت هم‌زمان با باسیلوس کواگولانس

زهرا الهیان فیروز؛ مجید باصری‌صالحی؛ مسعود قانع

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 350-358

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.258117.1202

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی بیان بعضی ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی (luxS و ctxM) اشریشیاکلی در کشت هم‌زمان با پروبیوتیک‌های بومی می‌باشد. برای انجام این تحقیق باکتری اشریشیاکلی از 20 نمونه محصولات لبنی (شیر و پنیر) جدا گردید. سپس ویژگی پروبیوتیکی باسیلوس‌های جداشده از دستگاه گوارشی طیور با استفاده از قابلیت بقای آنها در pH اسیدی، ...  بیشتر

مطالعه روی استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر گاو مبتلا‌به ماستیت حاوی ژن‌های متی‌سیلین و پنتون‌-والنتین لکوسیدین

مریم غرقی؛ نیما بهادر؛ عباس روشن قصردشتی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 359-368

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.256513.1199

چکیده
  امروزه، ماستیت گاوی به‌عنوان التهاب غدد پستانی تشریح شده است که استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌های معمول و مسئول ماستیت مسری در بین نشخوارکنندگان می‌باشد. تحقیق حاضر به‌دنبال ارزیابی حضور سویه‌های مثبت ازنظر ژن مقاومت به متی‌سیلین و پنتون-والنتین لکوسیدین از شیر گاو آلوده و ارتباط بین حضور ژن‌ها و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ...  بیشتر

افزایش پایداری رنگدانه‌های طبیعی مواد غذایی- مقالۀ مروری

آزاده رنجبر ندامانی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 369-388

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.277772.1235

چکیده
  آگاهی عمومی دربارۀ اهمیت کاربرد اجزای طبیعی در محصولات غذایی، حوزۀ جدیدی در استخراج، پایداری، نگهداری و کاربرد رنگ‌های طبیعی ایجاد کرده است. پایداری رنگ‌های طبیعی نقش کلیدی در کاربرد آنها در صنایع غذایی دارد. رنگ‌ها در خارج از منابع طبیعی خود به شکل بارزی حساس بوده و کاهش رنگ برخی از آنها بلافاصله بعد از استخراج آغاز می‌شود. در ...  بیشتر

بررسی تأثیر پوشش‌دهی بادام‌زمینی با کیتوزان و نانوذرۀ کیتوزان بر خواص حسی و مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس

سارا امیری حسینی؛ نادر حبیبی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 389-398

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.271641.1227

چکیده
  آلودگی غذا به قارچ‌ها و سموم آنها مسئلۀ جدی سلامت جامعه است. بادام‌زمینی می‌تواند در معرض فساد میکروبی و تغییرات نامطلوب در خصوصیات حسی چشایی آن قرار گیرد. کیتوزان یکی از پلیمرهای زیستی است که دارای  قابلیت تجزیه‌پذیری و خاصیت ضدمیکروبی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر پوشش‌دهی بادام‌زمینی توسط کیتوزان و نانوذرۀ کیتوزان ...  بیشتر

تأثیر غلظت نمک و مقدارpH روی فرایند تخمیر کلم قمری (Brassica oleracea L.)

ترن سین هین؛ ترن سن تراک؛ نگوین ون مووی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 399-412

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.295188.1256

چکیده
  سبزیجات می‌توانند مواد مغذی ازجمله ویتامین‌ها، مواد معدنی و به‌ویژه فیبر را فراهم کنند و سمومی را که در طول هضم غذا ایجاد می‌شوند، آزاد کنند. درنتیجه اهمیت سبزیجات در رژیم غذایی انسان به‌طور فزاینده‌ای مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحقیق از کلم قمری، سبزی غنی از ویتامین C برای تخمیر لاکتیک استفاده شد. تمام فرایند با تغییر طیف ...  بیشتر

ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصارۀ پوست ریشه و ساقۀ سه گونۀ زرشک در نان

محمد گریزپا؛ فرشته بهمنیار؛ لیلا میرمقتدایی؛ فائزه شفاعی

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 413-426

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.299777.1271

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنول کل، اسیدهای فنولیک و حداقل غلظت بازدارندۀ پوست ساقه و ریشۀ سه گونۀ زرشک (بربریس انتگریما بانگ، بربریس ولگاریس آسپرما و بربریس ولگاریس ارینتالیس) انجام شد. عصارۀ ریشۀ بربریس ولگاریس آسپرما بیشترین میزان فنول کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی را نشان داد. پس از اندازه‌گیری حداقل غلظت ...  بیشتر

خواص فیزیکوشیمیایی، محتویات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل ویتنامی

ترا‌ی‌ نات فام؛ هوانگ تین لی؛ کوانگ وین نگوین؛ کواک توآن تران؛ مین فات تران

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 427-438

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.295084.1258

چکیده
  ویتنام در منطقۀ آب‌و‌هوای موسمی گرمسیری (آسیای جنوب شرقی) با تنوع زیستی گونه‌های گیاهی قرار دارد که باعث ایجاد بسیاری از عسل‌های تک‌گل و چندگل شده است. بااین‌حال، تاکنون مطالعه‌ای جامع پیرامون ترکیبات فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای ترکیبات فیتوشیمیایی عسل در این کشور گزارش نشده است. بنابراین، این مطالعه با هدف ...  بیشتر