دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-110 
بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی و بافتی آن

صفحه 1-16

10.22101/JRIFST.2020.254462.1192

سارا پارسه؛ محبت محبی؛ تکتم محمدی مقدم؛ حسن صباغی


ارزیابی خصوصیات و ویژگی‌های سوسیس ماهی قزل‌آلای فراسودمند حاوی پروبیوتیک و جایگزین چربی

صفحه 17-28

10.22101/JRIFST.2021.252982.1189

اقدس صادقی؛ وحید حکیم‌زاده؛ اسماعیل عطای صالحی؛ حسن رشیدی


اثر تنش حرارتی بر مقاومت دو سویه از باسیل‌های اسپورزا در مدل شبیه‌سازی دستگاه گوارش و بررسی خواص پروبیوتیکی آنها

صفحه 29-42

10.22101/JRIFST.2021.266560.1216

نسیم ادیب پور؛ مرضیه حسینی نژاد؛ ابوالفضل پهلوانلو


تغییرات خواص حرارتی، بافتی، رنگ و ریزساختار اولئوژل ساخته‌شده از موم زنبورعسل با روغن هستۀ انگور تحت‌تأثیر نرخ سردکردن و غلظت اولئوژل‌کننده

صفحه 43-54

10.22101/JRIFST.2022.283673.1242

زهره براتیان قرقی؛ علی فائزیان؛ سمیرا یگانه زاد؛ محمدعلی حصاری نژاد


کاهش ترکیبات ضدتغذیه‌ای و اسیدهای چرب آزاد سبوس جو، جوی دوسر و برنج تیمارشده با امواج مایکروویو

صفحه 55-66

10.22101/JRIFST.2022.324723.1317

مریم عزیزخانی؛ رمضان ابراهیم خاصی


بررسی تغییرات میکروبی، شیمیایی و رنگ برگر ماهی در شرایط مختلف نگهداری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 67-82

10.22101/JRIFST.2022.322910.1313

محمدجواد خلف پور؛ لاله رومیانی


جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی آرکوباکتر بوتزلری جداشده از لاشۀ مرغ در کشتارگاه‌های شهرستان تنکابن

صفحه 83-94

10.22101/JRIFST.2022.327651.1324

زهرا پورعباسقلی؛ حامی کابوسی؛ مسعود قانع؛ راحم خوشبخت؛ مهدی قیامی راد


اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصارۀ گیاه اناریجه (Froriepia subpinnata) بر مدت زمان ماندگاری فیلۀ ماهی تیلاپیای نیل در دمای یخچال

صفحه 95-108

10.22101/JRIFST.2022.319602.1307

نعیمه فرهادی؛ سعید مشکینی؛ تورج مهدی زاده