دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 335-450 
بررسی اثر کربوکسی‌متیل سلولز، صمغ دانۀ شاهی، کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و مدت زمان هم‌زدن بر خواص فیزیکی، بافتی و رئولوژیکی خامۀ قنادی شیر شتر

صفحه 335-350

10.22101/JRIFST.2022.328915.1326

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمّد رضا صلاحی


ایجاد شرایط بهینه برای تولید باکتریوسین از لاکتی‌پلانتی‌باسیلوس پلانتاروم جداشده از میوه‌ها و سبزی‌های تخمیری سنتی

صفحه 351-366

10.22101/JRIFST.2022.331749.1332

مهسا نکته سنج اول؛ مرضیه حسینی‌نژاد؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ حمید بهادر قدوسی


تأثیر روغن سیاه‌دانه بر خواص فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و ماندگاری کیک مرزه

صفحه 367-382

10.22101/JRIFST.2022.342704.1360

واسانثا کوماری پی؛ صبا فاطیما


تجزیه‌و‌تحلیل عملکرد و صرفه‌جویی در انرژی ظرف پخت بهبودیافته

صفحه 383-396

10.22101/jrifst.2022.343637.1362

آمول توکارام وقمود؛ انیرانداها بهالچاندارا پندیت؛ دهانجی مهادعو کاله


بررسی ویژگی‌های فیلم صمغ دانۀ ریحان غنی‌شده با عصارۀ خوشاریزه و اثر نگهدارندۀ آن بر کیفیت ماهی کپور نقره‌ای

صفحه 397-414

10.22101/JRIFST.2022.321643.1320

فرزانه عبدالملکی؛ شایسته شیر خورشیدی؛ میلاد دانش نیا


مقایسۀ روش‌های استخراج DNA جهت شناسایی لاکتوباسیل‌های پروبیوتیکی، باکتری‌های مقاوم به تجزیه

صفحه 415-422

10.22101/JRIFST.2022.341369.1357

منیرالسادات شاکری؛ مریم سادات شاکری


بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر آنالوگ با شیر برنج، دانۀ چیا و روغن فندق با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 423-436

10.22101/JRIFST.2022.343004.1361

نگار گلچین؛ سارا جعفریان؛ سید حسین حسینی قابوس؛ لیلا روزبه نصیرایی


بهینه‌سازی استخراج آنتوسیانین از گل چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) با استفاده از روش‌های روش‌شناسی سطح پاسخ (RSM)، مدل‌سازی جنبشی، انتقال جرم و مطالعه‌های ترمودینامیکی

صفحه 437-450

10.22101/JRIFST.2022.350494.1380

ننومو نکم آنکه؛ ویلفرد ایفانیچوکو اوکونکو؛ ساندی لوئیس ازوها؛ گابریل ایفیانی اوکافور؛ کوماس نگوزیچوکو آنیانو