دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-118 
تأثیر روغن‌کنجد و مواد صابونی‌ناشوندۀ آن در کاهش آکریل‌آمید برش‌های سیب‌زمینی سرخ‌شده

صفحه 1-12

10.22101/JRIFST.2018.05.19.711

زهرا کشاورز؛ راضیه نیازمند؛ اکرم آریان فر


اثر نوع دیواره و روش ریزپوشانی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ریزکپسول‌های روغن‌ماهی

صفحه 13-28

10.22101/JRIFST.2018.05.19.712

بهاره شعبانپور؛ بهار مهراد؛ پرستو پورعاشوری؛ سید مهدی جعفری


بهینه‌سازی متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجالۀ بنه

صفحه 29-48

10.22101/JRIFST.2018.05.19.713

بهنام فیوضی؛ محمد جواد وریدی؛ الناز میلانی؛ فخری شهیدی؛ محمد حسین حداد خداپرست


بهینه‌سازی شرایط هیدرولیز آنزیمی پروتئین گردۀ زنبورعسل توسط آنزیم گوارشی پپسین براساس ویژگی‌های ضداکسایشی و بازدارندگی ACE و مقایسۀ آن با ژلۀ رویال

صفحه 49-64

10.22101/JRIFST.2018.05.19.714

عاطفه مقصودلو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ فیدل تولدرا


تأثیر پیش‌فرایند ریزموج بر پایداری اکسایشی و برخی خصوصیات کمی و کیفی روغن استخراج‌‌‌‌‌شده از دانه‌های کُلزا

صفحه 65-74

10.22101/JRIFST.2018.05.19.715

معصومه مقیمی؛ عادل بیگ بابایی؛ حمید بخش آبادی؛ مرتضی محمدی؛ شیلان رشیدزاده


مدل‌سازی انتقال جرم در فرایند خشک‌کردن برش‌های سیب توسط پرتودهی مادون‌قرمز با روش حرارت‌دهی متناوب

صفحه 75-88

10.22101/JRIFST.2018.05.19.716

حسن صباغی؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهدی کاشانی نژاد


شناسایی تقلبات شیر شتر با استفاده از مدل‌سازی تغییرات رنگی توسط پردازش تصویر و روش متقاطع مخلوط ‌ـ ‌فرایند

صفحه 89-104

10.22101/JRIFST.2018.05.19.717

مرتضی کاشانی نژاد؛ محبت محبی


بررسی اثر جایگزینی شکر با پودر استویا و صمغ کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی نکتار زردآلو

صفحه 105-118

10.22101/JRIFST.2018.05.19.718

انسیه عسگری؛ محمد گلی