دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 241-352 
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عصارۀ ریزپوشانی‌شدۀ پوست انگور قرمز سردشت و بررسی پایداری آن در ماست

صفحه 241-254

10.22101/JRIFST.2018.10.20.731

سارا متینی؛ سیدعلی مرتضوی؛ علیرضا صادقیان؛ اکرم شریفی


عوامل مؤثر بر تولید و پایداری فرمولاسیون بهینۀ نانوامولسیون حاوی ترکیب ویتامین A و D به‌ روش تشکیل خودبه‌خودی

صفحه 255-268

10.22101/JRIFST.2018.10.20.732

اکرم پزشکی نجف آبادی؛ فاطمه السادات هاشمی؛ افرا مرندی؛ خدیجه قره داغی؛ سیدحسین جلالی


اثر آنزیم، زمان و دما بر برخی ویژگی‌های پروتئین هیدرولیز‌شدۀ امعاواحشا کپور علف‌خوار

صفحه 269-280

10.22101/JRIFST.2018.10.20.733

آتنا رفعتی نیا؛ لاله رومیانی


بررسی ویژگی‌های جریان‌پذیری پودر عصارۀ سماق ریزپوشانی‌شده و خشک‌شده به ‌روش پاششی و اثر شرایط مختلف نگهداری آن بر ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی

صفحه 281-296

10.22101/JRIFST.2018.10.20.734

نسرین ملکی زاده؛ سیدهادی پیغمبر دوست؛ عارف اولادغفاری؛ خشایار سرابندی


بهینه‌یابی ویژگی‌های دونات غنی‌شده با پودر پالپ پرتقال

صفحه 297-308

10.22101/JRIFST.2018.10.20.735

عاطفه یوسفی؛ بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر


بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ

صفحه 309-322

10.22101/JRIFST.2018.10.20.736

محمدرضا عبدالهی مقدم؛ سید محمدعلی رضوی؛ یوسف جهانی


تأثیر افزودن آرد و نشاستۀ سیب‌زمینی بر ویژگی‌های کیفی و بیاتی کیک اسفنجی

صفحه 323-336

10.22101/JRIFST.2018.10.20.737

سیددانیال مجربی؛ جعفر محمدزاده میلانی


بررسی خصوصیات کیفی و زنده‌مانی باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس در نان پروبیوتیک

صفحه 337-352

10.22101/JRIFST.2018.10.20.738

مرضیه حسینی نژاد؛ عباس عابدفر