دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-74 
تاثیر گوار، گزانتان، کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر بیاتی نان بربری

صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2012.05.21.111

گیسو ملکی؛ جعفر محمدزاده میلانی


بررسی تغییر ویژگی های کیفی مخلوط های روغن آفتابگردان و روغن پالم حاصل از واکنش استرکردن داخلی توسط آنزیم لیپاز

صفحه 11-22

10.22101/JRIFST.2012.05.21.112

زهرا کوچک یزدی؛ ایران عالمزاده


تأثیر موسیلاژ دانه های ریحان و اسفرزه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی نرم

صفحه 23-38

10.22101/JRIFST.2012.05.21.113

سید سهیل امیری عقدایی؛ مهران اعلمی؛ راحیل رضایی؛ مهسا دادپور؛ مرتضی خمیری


ارزیابی و مقایسه کیفی اینولین استخراجی از کاسنی بومی ایران با اینولین حاصل از سایر منابع

صفحه 39-46

10.22101/JRIFST.2012.05.21.114

مرضیه حسینی نژاد؛ منیره نهاردانی؛ امیرحسین الهامی راد


بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید (TiO2) بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی

صفحه 47-60

10.22101/JRIFST.2012.05.21.115

زینب جادری؛ عبدالمجید مسکوکی؛ سید علی مرتضوی


تخمین پارامترهای خشک کردن گوجه فرنگی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 61-74

10.22101/JRIFST.2012.05.21.116

محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی