دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 1-108 
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی سس مایونز حاوی ایزوله پروتئین جوانه گندم و صمغ زانتان به عنوان جایگزین تخم مرغ

صفحه 1-16

10.22101/JRIFST.2013.07.03.211

مهشید رهبری؛ مهران اعلمی؛ یحیی مقصودلو؛ مهدی کاشانی نژاد


بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر چگونگی کاهش pH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان تردشدن با استفاده از SDS-PAGE

صفحه 17-36

10.22101/JRIFST.2013.07.03.212

هما بقائی؛ محمد جواد وریدی؛ مهدی وریدی؛ زرین اسحاقی


ارزیابی زمان دور‌ریزی روغن کانولا بر اساس شاخص‌های اکسایشی طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی

صفحه 37-50

10.22101/JRIFST.2013.07.03.213

مهدی کاویانی؛ راضیه نیازمند؛ مصطفی شهیدی نوقابی


تأثیر خشک کردن به روش مایکروویو- خلاء و استفاده از هیدروکلوئیدها بر زنده‌مانی باکتری‎های آغازگر و ویژگی‌های رنگ ماست فوری

صفحه 51-62

10.22101/JRIFST.2013.07.03.214

مرجان اسمعیل زاده نصیری؛ سلیمان عباسی؛ سیدمهدی سیدین اردبیلی


مدلسازی دفع یون‌های آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM

صفحه 63-78

10.22101/JRIFST.2013.07.03.215

مصطفی شهیدی نوقابی؛ سیدمحمود موسوی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمد الهی


مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس

صفحه 79-92

10.22101/JRIFST.2013.07.03.216

سارا خسروی نیا؛ سیدمهدی زیارت نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی


بهبود ویژگی‌های کیفی سوریمی تهیه شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از ایزوله پروتئینی سویا

صفحه 93-108

10.22101/JRIFST.2013.07.03.217

سیدعلی جعفرپور؛ حبیب اله حاجی دون؛ مسعود رضائی