دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-118 
بهینه‌‎سازی ترکیبات متشکله کیک اسفنجی حاوی اکارا

صفحه 1-14

10.22101/JRIFST.2016.06.01.511

صبا مرتضوی‌نژاد؛ هاجر عباسی؛ مهشید جهادی


تعیین میانگین مساحت چغندرقند با استفاده از روش پردازش تصویر دیجیتال و بررسی همبستگی آن با فاکتورهای کیفیت تکنولوژی

صفحه 15-26

10.22101/JRIFST.2016.06.01.512

احمد بهادربیگی؛ مسعود هنرور؛ کیوان انصاری؛ محمد عرفان بهرامی


بررسی خواص عملکردی پروتئین هیدرولیز شده گوشت کوسه چانه ‌سفید (Carcharhinus dussumieri)

صفحه 27-38

10.22101/JRIFST.2016.06.01.513

ریحانه شکرپور رودباری؛ علی معتمدزادگان؛ سیدهاشم حسینی پرور؛ محمودرضا اویسی پور


بهینه‌سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

صفحه 39-54

10.22101/JRIFST.2016.06.01.514

زهرا احمدیان کوچکسرایی؛ راضیه نیازمند؛ مسعود نجف نجفی


بررسی ویژگی‌های امولسیون‌کنندگی صمغ فارسی اصلاح شده با اُکتنیل سوکسینیک انیدرید (OSA)

صفحه 55-72

10.22101/JRIFST.2016.06.01.515

سمیه محمدی؛ سلیمان عباسی


بررسی تأثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی‌های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانوپروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس

صفحه 73-86

10.22101/JRIFST.2016.06.01.516

جلال محمدزاده؛ رسول کدخدایی؛ سیدعلی مرتضوی؛ فریده طباطبائی یزدی؛ آرش کوچکی


بررسی تأثیر نرخ خشک شدن و طول دوره‌ی استراحت‌دهی در خشک کردن شلتوک به روش لایه نازک

صفحه 87-104

10.22101/JRIFST.2016.06.01.517

رحمت اله اشتواد؛ داود کلانتری؛ سیدجعفر هاشمی؛ همت اله پیردشتی


ارزیابی تاثیر حذف حلال در استخراج به کمک مایکروویو بر میزان ترکیبات موثره و فعالیت ضد میکروبی اسانس برگ به‌لیمو

صفحه 105-118

10.22101/JRIFST.2016.06.01.518

محمدتقی گلمکانی؛ آرمین قاسمی؛ محمدهادی اسکندری؛ مهرداد نیاکوثری