دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-220 
تولید فیلم خوراکی زیست تخریب ‌پذیر از صمغ کتیرا و تعیین ویژگی‎های فیزیکی و مکانیکی آن

صفحه 119-130

10.22101/JRIFST.2016.09.17.521

حمیده‌‎السادات عقیلی‌‌مقدم؛ باقر عمادی؛ فرشته حسینی؛ حسن صدرنیا


پیش تغلیظ و اندازه‌گیری برلینت‌گرین در آب‌های پرورش ماهی با روش میکرواستخراج تشکیل حلال در محل بر پایۀ مایعات یونی همراه با اسپکتروفوتومتری فرابنفش - مرئی

صفحه 131-140

10.22101/JRIFST.2016.09.17.522

الهام مهدیان؛ ملیحه دهقانی محمدآبادی


استفاده از اینولین در پوشش‌دهی فیلۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با پایۀ آلژینات سدیم و بررسی تأثیر آن بر ویژگی‌های حسی و بافتی فراوردۀ سرخ شده

صفحه 141-152

10.22101/JRIFST.2016.09.17.523

بهروز محمدزاده؛ مسعود رضائی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ محسن برزگر بفروئی


مقایسۀ اثر درصد شکر و زمان تخمیر خمیرترش حاوی کشت آغازگر اختصاصی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر کیفیت نان بربری تولیدی با آردهای دارای دو درجه استخراج مختلف

صفحه 153-170

10.22101/JRIFST.2016.09.17.524

علیرضا صادقی؛ عباس عابدفر


تأثیر صمغ فارسی و پودر تفالۀ هویج بر روند بیاتی دونات پیش‌فرایند شده توسط مایکروویو

صفحه 171-182

10.22101/JRIFST.2016.09.17.525

مهران نوری؛ بهزاد ناصحی؛ وحید سماواتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده


تأثیر مرحلۀ افزایش دما بر بُعد فرکتال آب لیموترش در فراوری حرارتی به روش مرسوم و امواج مادون‌قرمز

صفحه 183-196

10.22101/JRIFST.2016.09.17.526

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهدی کاشانی نژاد


بررسی تولید کومین آلدئید به‌عنوان طعم‌دهندۀ مواد غذایی با استفاده از سیستم کشت توأم سلولی زیرۀ سیاه کوهی Bunium persicum [Bioss] و زیرۀ سیاه اروپایی .Carum carvi L

صفحه 197-210

10.22101/JRIFST.2016.09.17.527

مریم غیور کاظمی؛ سیدمهدی زیارت نیا؛ مجید رجبیان


اثر ترکیبی آب اُزنه و اسیدلاکتیک بر بار آلودگی میکروبی لاشۀ مرغ در مرحلۀ سرد کردن در کشتارگاه

صفحه 211-220

10.22101/JRIFST.2016.09.17.528

نعیمه کاظمی طاسکوه؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ محمد جواد وریدی؛ فریده طباطبائی یزدی