دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 221-324 
بررسی تأثیر افزودن نشاستۀ استیله بر روی ویژگی رئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری

صفحه 221-234

10.22101/JRIFST.2016.12.19.531

محمد حسین عزیزی؛ حسن احمدی گاولیقی؛ منصوره ابراهیمیان


بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر سفید ایرانی سنتی محتوی صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 235-248

10.22101/JRIFST.2016.12.19.532

حدیث رستم آبادی؛ حسین جوینده؛ محمد حجتی


ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد حاصل از دانۀ صیفی‌جات بومی ایران (خربزه، طالبی، هندوانه، کدو)

صفحه 249-264

10.22101/JRIFST.2016.12.19.533

مهدی وریدی؛ فاطمه حیدریه؛ بهداد شکرالهی یانچشمه


بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دورۀ نگهداری روی ویژگی‌های کیفی نان بربری نیم‌پخته با استفاده از پردازش تصویر

صفحه 265-278

10.22101/JRIFST.2016.12.19.534

خدیجه خوش اخلاق؛ محبت محبی؛ محمد خلیلیان موحد


بهینه‌سازی فرایند آب‌گیری اسمزی میوۀ نسترن‌کوهی با روش سطح پاسخ

صفحه 279-290

10.22101/JRIFST.2016.12.19.535

عنایت الله نقوی؛ صادق ریگی؛ سمیرا باقرزاده


بهینه‌یابی آزمایشگاهی زاویۀ آیینه‌های جانبی یک خوراک‌پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 291-302

10.22101/JRIFST.2016.12.19.536

حسین زمانی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ مجتبی مأموریان


طبقه‏بندی سیب رددلیشز براساس تغییرات پاسخ آکوستیکی در دورۀ نگهداری با استفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه‏های عصبی مصنوعی

صفحه 303-314

10.22101/JRIFST.2016.12.19.537

مجید لشگری؛ رضا محمدی گل


تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط In Vitro

صفحه 315-324

10.22101/JRIFST.2016.12.19.538

مرجان فروغی؛ محبوبه سرابی جماب؛ جواد کرامت؛ مسعود نجف نجفی