دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 325-416 
مدل‌سازی روند تغییرات شاخص‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی ماست غنی‎شده با آهن و روی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 325-336

10.22101/JRIFST.2017.02.26.001

محمود حسین‌نژاد؛ سیدمهدی جعفری؛ محمد گنجه


بررسی بهترین حلال و دما در استخراج عصارۀ کاروتنوئیدی پوست کدوحلوایی بر پایۀ لوتئین

صفحه 337-346

10.22101/JRIFST.2017.02.26.002

نگار خوشنویس؛ وحید حکیم زاده؛ محمدرضا عابدی


سنتز و همسانه‌سازی ژن کدکنندۀ پروتئین شیرین‌ برازئین

صفحه 347-358

10.22101/JRIFST.2017.02.26.003

شیما کرمی؛ خدیجه باقری؛ وهب جعفریان


بررسی اثر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی استیک گوشت مرغ

صفحه 359-368

10.22101/JRIFST.2017.02.26.004

سیده عسل فرخ؛ هما بقائی


بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر پروسس پخش‌پذیر با استفاده از هیدروکلوئیدهای کنجاک و زانتان

صفحه 369-382

10.22101/JRIFST.2017.02.26.005

مصطفی محروقی؛ محسن قدس روحانی؛ حسن رشیدی


بررسی خواص کیفی، عملکردی و زیست‌فعالی در گندم سن‌زده

صفحه 383-394

10.22101/JRIFST.2017.02.26.006

مریم کیومرثی؛ مهدی کدیور؛ سیدرضا زارعی؛ مجید طالبی


تأثیر صمغ بالنگو و کتیرا بر ویژگی کیفی و حسی نان بربری نیمه‌پز منجمد

صفحه 395-404

10.22101/JRIFST.2017.02.26.007

زهرا شیخ الاسلامی؛ تکتم هجرانی؛ مهدی کریمی؛ مهدی قیافه داودی؛ حامد فاطمیان


اثر هیدروکسی‌پروپیل‌سلولز بر خواص مختلف لایه‌های نازک گلوتن

صفحه 405-416

10.22101/JRIFST.2017.02.26.008

وجیهه حشمتی؛ محمدرضا کسائی