دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 221-320 
بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن از سیاه‌دانه با پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب (PEF)

صفحه 221-234

10.22101/JRIFST.2017.11.18.631

حمید بخش آبادی؛ حبیب‌الله میرزایی؛ علیرضا قدس‎ولی؛ سیدمهدی جعفری؛ امان محمد ضیایی‎فر؛ عادل بیگ بابایی


تأثیر فیبر باگاس نیشکر بر ویژگی‌های خمیر و نان بربری

صفحه 235-244

10.22101/JRIFST.2017.11.18.632

فرزانه مرادی؛ بهزاد ناصحی


جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی اثر ضدقارچی جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش‌های سبوس گندم و سبوس برنج

صفحه 245-260

10.22101/JRIFST.2017.11.18.633

معصومه احسان‌بخش؛ علیرضا صادقی؛ مجتبی رئیسی؛ مریم ابراهیمی؛ مهدی کاشانی‌نژاد


بررسی تأثیر آرد اُکارا و آنزیم پروتئاز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بیسکویت نیمه‌شیرین

صفحه 261-276

10.22101/JRIFST.2017.11.18.634

سعیده زمانی بروجنی؛ هاجر عباسی


اثر پیش‌تیمارهای مختلف حرارتی، پالسی، شیمیایی و مکانیکی بر روند تغییرات ضریب انتقال جرم خارجی، ضریب نفوذ رطوبت و انرژی فعال‌سازی

صفحه 277-290

10.22101/JRIFST.2017.11.18.635

علی متولی؛ فاطمه ذبیح‌نیا


بررسی مشخصات و ساختار نانوسامانۀ سرم آلبومین گاوی-رسوراترول

صفحه 291-300

10.22101/JRIFST.2017.11.18.636

هاشم اندیشمند؛ لیلا روفه گری نژاد؛ مهناز طبیبی آذر


بررسی تأثیر برخی افزودنی‌ها بر ویژگی‌های فیزیکی کف سفیدۀ تخم‌مرغ مایع پاستوریزه‌‌‌‌شده

صفحه 301-312

10.22101/JRIFST2017.11.18.637

سمیرا یگانه زاد؛ محسن دبستانی


سنجش کمی فنل کل انگور با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک و شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 313-320

10.22101/JRIFST2017.11.18.638

رضا محمدی گل؛ فرزاد آزاد شهرکی؛ ولی اله لطفی