ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  اهداف و زمینه ها

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بهره گیری از دانش اعضاء هیات علمی و اساتید و کارشناسان و با هدف نشر دستاوردها و یافته‌های محققان،  معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه های علوم غذایی و  کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهش های علمی و نیازهای جامعه  از سال 1391 اقدام به چاپ و انتشار نشریه علمی – پژوهشی پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی نموده است.  به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس جلسه مورخ 1391/10/20 کمیسیون مذکور، نشریه پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی مؤفق به دریافت درجه علمی پژوهشی شد. 

این فصلنامه مقالات علمی – پژوهشی و نوآورانه مرتبط با حوزه های مختلف علوم و صنایع غذایی شامل موارد مشروحه ذیل را که برای اولین بار ارائه می گردند را پس از طی مراحل داوری علمی و تخصصی پذیرفته و منتشر می نماید. 

 

• شیمی مواد غذایی

• مهندسی مواد غذایی

• فرآوری مواد غذایی

• زیست فناوری مواد غذایی

• نانو فناوری مواد غذایی