ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  سیاست دسترسی آزاد


نسخه برداری از مقاله‌ نسخه برداری از مقاله‌های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد (Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0 است.