دکتر سیدمهدی اجاق، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر زرین اسحاقی، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور ـ مرکز مشهد

دکتر آرام بُستان، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر هما بقایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد دامغان

دکتر شهرام بیرقی طوسی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر سمانه پژوهان‌مهر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مسعود پور، گرو مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

مهندس محمدحسین توسلی، کارشناس آزمایشگاه‌های گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار

دکتر سیدمهدی جعفری، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر بهاره حاجی رستملو، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد نیشابور

دکتر محمدباقر حبیبی نجفی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر علیرضا حق‌پرست، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر وحید حکیم‌زاده، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قوچ

دکتر زهره دیدار، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد نیشابور

دکتر علی رافع، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر محمود رضازاد باری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

دکتر سیدمهدی زیارت‌نیا، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر سیده‌مریم سجادی، گروه آموزشی شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان

دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر پروین شرایعی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

دکتر اکرم شریفی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قزوین

دکتر سیداحمد شهیدی، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آیت ا... آملی

دکتر فخری شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر هدی شهیری، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر زهرا شیخ‌الاسلامی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

مهندس مریم عامری، گروه ریزسازواره‌های صنعتی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر محمدرضا عدالتیان دوم، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر اسماعیل عطای صالحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قوچان

دکتر بهاره عمادزاده، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر سودابه عین‌افشار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

دکتر میلاد فتحی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر جواد فیضی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

مهندس سمیرا فیضی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن قدس روحانی، گروه علوم و صنایع غذایی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (هاشمی‌نژاد)

دکتر بهروز قرآنی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر محمد قربان‌پور، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر بابک قنبرزاده، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا صادقی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و علوم طبیعی گرگان

دکتر علیرضا صادقیان، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر علیرضا صادقی ماهونک، گروه شیمی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر داوود کلانتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر علی کیانی‌فر، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس نجمه گردنوشهری، گروه ریزسازواره‌های صنعتی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر عبدالخالق گل‌کار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر محمد گلی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اصفهان (خوراسگان)

مهندس غلامعلی گلی موحد، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر امید ماهیان، گروه مکانیک، دانشگاه کینگ‌مونگ کات تایلند

دکتر حسین محب‌الدینی، گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اسعد محمدامینی، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

دکتر جلال محمدزاده، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر سیدعلی مرتضوی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدمحمود موسوی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر معصومه مقیمی، گروه صنایع غذایی و شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد گنبدکاووس

دکتر هادی مهدویان‌مهر، شرکت صنایع قهوه پارت سازان

دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر الناز میلانی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر اسماء وردیان، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر بهزاد ناصحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر عبدالحسین ناصری، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تبریز

دکتر فریبا نقی‌پور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج

دکتر مصطفی نوروزی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا

دکتر مهران نوری، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر محمد نوشاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر راضیه نیازمند، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی