نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Zarrin Es'haghi شیمی مواد غذایی استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد
پوران ابرشیم چی کارشناس ازمایشگاه های روغن و غلات و تجزیه مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمهدی اجاق دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
احمد احتیاطی جهاددانشگاهی مشهد
مهرداد ایرانشاهی
احسان اکبری گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.
محمد الهی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
الهام انصاری فر استادیار علوم و صنایع غذایی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حمید بخش آبادی دانش آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شهرام بیرقی طوسی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های غلات و پخت، مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی
آرام بستان مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
علیرضا بصیری فراوری مواد غذایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
هما بقائی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
عادل بیگ بابایی استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
مرضیه بلندی
فتانه بهروزیان
آتنا پاسبان
احمد پدرام نیا میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
پرنیان پزشکی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی
ابوالفضل پهلوانلو گروه زیست فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
فاطمه پورحاجی تکنولوژی مواد غذایی – نوشیدنی‎ها
امیر پورفرزاد استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
رضا تبارکی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایران
حمید توکلی پور دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
سید مهدی جعفری ریز پوشانی مواد غذایی دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی جعفرپور تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها دانشگاه ساری
مسلم جهانی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
افشین جوادی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز
محمد حسین حداد خداپرست استاد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
فرشته حسینی استادیار گروه پژوهشی افزودنی های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان
مرضیه حسینی‎نژاد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
نسیم حسن پور دانشجوی دکتری صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حسین حسین زاده
محمدعلی حصاری نژاد مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
وحید حکیم زاده دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان
خدیجه خوش اخلاق مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی مسئول فنی آزمایشگاه همکار غذا و دارو
محسن دبستانی دانشجوی دکتری، گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
علی رافع دانشیار، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
قدیر رجب ‎زاده دانشیار گروه نانو فناوری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
سمیه رحیمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مهدی رحیمی نصرآبادی گروه شیمی دارویی، دانشکده دروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
سمیه رزمخواه شریبانی
سید محمدعلی رضوی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
لاله رومیانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز
یونس زاهدی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید زیبایی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق، بخش تحقیقات دامپزشکی و بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
محسن زندی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
محسن زندی
محسن زندی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان
امیر سالاری گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان/دانشکده دامپزشکی/دانشگاه فردوسی مشهد/مشهد/ایران
داود سالارباشی دانشگاه علوم پشمی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
داود سالارباشی دانشگاه علوم پشمی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
مدیر سامانه شیمی مواد غذایی، فراوری مواد غذایی کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج شهرک علم و فناوری بلوار پژوهش خیابان دانش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
محبوبه سرابی جماب استادیار گروه زیست فناویر مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
منیرالسادات شاکری گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
طیبه شجاعی دوین مرکز اسناد و کتابخانه، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
طیبه شجاعی دوین مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
زهرا شیخ الاسلامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پروین شرایعی استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
علی شریف شیمی مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم شریفی فراوری مواد غذایی دانشگاه آزاد قزوین
مسعود شفافی زنوزیان مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سبزوار
سعیده شهبازی زاده مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه نانوفناوری موسسه |پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران- مشهد
سیداحمد شهیدی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
فخری شهیدی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مصطفی شهیدی نوقابی شیمی مواد غذایی دانشیار گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مصطفی شهیدی نوقابی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
فرزاد صادقی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
علیرضا صادقی ماهونک دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فخرالدین صالحی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا همدان
ناصر صداقت صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مژده صراف مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
امید صفری تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها دانشگاه فردوسی مشهد
فریده طباطبائی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس عابدفر دانش آموختۀ کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سلیمان عباسی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا عبدالهی مقدم دانش آموختۀ دکترى، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران|استادیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
محمد رضا عدالتیان دانشگاه فردوسی مشهد، گروه صنایع غذایی
مجید عزیزی سردخانه و انبار دانشگاه فردوسی مشهد
حامد عزیزنیا مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
اسماعیل عطای صالحی گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان
بهروز علیزاده بهبهانی دانشگاه فردوسی مشهد
بهاره عمادزاده بیوفیزیک مواد غذایی گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سودابه عین افشار استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
محمد فاضل نجف آبادی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
حامد فاطمیان بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت
علی فائزیان استادیار گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
میلاد فتحی ریز پوشانی مواد غذایی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محسن فتحی نجفی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رضا فرهمندفر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جواد فیضی شیمی مواد غذایی عضو هیئت علمی گروه ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی
جواد فیضی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی عضو هیئت علمی موسسه علوم و صنایع غذایی
بی بی صدیقه فضلی بزاز شیمی مواد غذایی
ابراهیم فولادی ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی- موسسه علوم و صنایع غذایی
محسن قدس روحانی فراورده‎های شیر و صنایع لبنی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)
بهروز قرآنی گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مهدی قره‎خانی فراورده‎های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آرش قیطران پور دانشگاه فردوسی مشهد
بابک قنبرزاده دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
حجت کاراژیان مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تربت حیدریه
رضا کاراژیان استادیار. گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مهدی کاشانی‎نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رسول کدخدایی دانشیار گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
جواد کرامت دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا کریمی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی کریمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
آرش کوچکی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی ، مشهد
سمیرا یگانه زاد تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های قنادی و شکلات گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سمیرا یگانه زاد گروه فراوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محمد گلی فراوری مواد غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
عبدالخالق گل کار دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
محبت محبی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
مرتضی محمدی شیمی مواد غذایی گروه فراوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
اسعد محمدامینی هیدروکلوئیدهای مواد غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
آیت محمد رزداری زیست فناوری مواد غذایی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد
بهروز محمدزاده تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها دانشگاه گنبدکاووس
جعفر محمدزاده میلانی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های غلات و پخت گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی ساری
سیدعلی مرتضوی مهندسی صنایع غذایی-مدل‎سازی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه سادات مصطفوی
مصطفی مظاهری طهرانی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی معتمدزادگان استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
الناز میلانی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های غلات و پخت پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
عباس مهجوریان تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت الله املی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
الهام مهدیان فراورده‎های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
تورج مهدی زاده استادیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد‌ غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
هادی مهدویان مهر شرکت صنایع قهوه پارت سازان
معصومه مهربان سنگ آتش استادیار گروه کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
علیرضا مهرگان نیکو گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گیلان
سیدمحمود موسوی استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود موسوی دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه موسوی نسب تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده‎های آنها گروه پژوهشی فرآوری آبزیان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سارا ناجی گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سارا ناجی طبسی عضو هیأت علمی گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
راضیه نیازمند استادیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد
بهزاد ناصحی تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های غلات و پخت دانشیار گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
مدیر نشریه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
علی نصیرپور گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرضیه نصیری محلاتی کارشناس آزمایشگاه های لبنیاتو قند، گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فریبا نقی‎پور فراورده‎های شیر و صنایع لبنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد نوشاد استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
تکتم هجرانی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار
عبدالله همتیان سورکی بسته‎بندی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎های غلات و پخت، فراوری مواد غذایی دانشگاه جهرم