تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه نشریه:

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
صندوق پستی: 91895/157/356
کد پستی: 76933-91851

تلفن: 9-35425328-051  و 09366705437

نمابر: 35425328-051

وبگاه: http://journals.rifst.ac.ir

پست الکترونیکی: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

 

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

آدرس: تهران، میدان ونک، چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه سپر، پلاک 1

کد پستی: 1518716513

تلفن: 88793745-021

نمابر: 88793745-021

وبگاه: http://ispff.ir/

پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com