آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
صندوق پستی: 91895/157/356
کد پستی: 76933-91851

تلفن: 9-35425328-051  و 09366705437

نمابر: 35425328-051

وبگاه: http://journals.rifst.ac.ir

پست الکترونیکی: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir