درباره نشریه

نام نشریه: پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

نوع نشریه: فصلنامه

شاپا چاپی: 0937-2252

شاپا الکترونیکی: 2357-2538

ناشر: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

مدیر مسئول: دکتر سارا ناجی طبسی

سردبیر: دکتر بهاره عمادزاده

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بهره‌گیری از دانش اعضاء هیأت علمی و اساتید و کارشناسان و با هدف نشر دستاوردها و یافته‌های محققان، معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه‌های علوم غذایی و کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهش‌های علمی و نیازهای جامعه از خرداد ماه 1391 اقدام به چاپ و انتشار نشریۀ علمی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی نموده است. به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس جلسه مورخ 1391/10/20 کمیسیون مذکور، نشریۀ پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موفق به دریافت درجۀ علمیـپژوهشی شد. براساس آیین‌نامۀ جدید نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 1398/02/02، گواهی اعتبار این نشریه از علمی-پژوهشی به «نشریۀ علمی» تغییر یافت.

 

این نشریه در پایگاه‌های داخلی و بین‎المللی ذیل نمایه شده است:

Scopus (CiteScore: 0.04), Scimago Journal Rank (Q4), FSTA, DOAJ, CABI, CAS, EBSCO, Google Scholar, Ulrich and Publons

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC: Quartile, Q3)، سامانه نشریات علمی ایران، پایگاه اطلاعاتی مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و بانک نشریات کشور (Magiran)

همچنین این نشریه در شبکه‌های اجتماعی LinkdeIn ،Academia و Mendeley عضو می‌باشد.

 

اهداف و چشم‌انداز

این فصلنامه مقالات علمی-پژوهشی و نوآورانه (کامل پژوهشی، مروری و کوتاه پژوهشی) مرتبط با حوزه‌های مختلف علوم و صنایع غذایی شامل موارد مشروحه ذیل را که برای اولین بار ارائه می‌گردند را پس از طی مراحل داوری علمی و تخصصی پذیرفته و منتشر می‌نماید. 

 • شیمی مواد غذایی
 • مهندسی مواد غذایی
 • فرآوری مواد غذایی
 • زیست فناوری مواد غذایی
 • نانو فناوری مواد غذایی

 

سیاست نشریه

 • انتشارات مقاله‌های نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت می‌گیرد.
 • این نشریه از زمستان 1399 با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران منتشر می‌شود
 • سرقت ادبی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه قبل از ارسال به دبیر تخصصی و داوران، توسط نرم‌افزاهای «همانندجو، همیاب» و «iThenticate» بررسی می‌شوند و درصد قابل‌قبول برای مقالات فارسی 20 و مقالات انگلیسی 15 درصد می‌باشد.
 • مقاله‌های این نشریه به حداقل 3 داور متخصص جهت داوری ارسال می‌شود.
 • این نشریه هنگام ارسال و قبل از داوری هیچ‌گونه هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌نماید.
 • هزینه صفحه‌آرایی و ویراستاری مقاله‌ها‌ی این نشریه بعد از صدور گواهی پذیرش از نویسنده مسئول دریافت می‌شود.
 • چکیده مبسوط انگلیسی مقاله‌های فارسی بعد از صدور گواهی پذیرش از نویسنده مسئول درخواست می‌شود.
 • مدت زمان فرایند داوری مقالات 2 الی 4 ماه می‌باشد و فرایند داوری و پذیرش مقاله در قسمت «اطلاعات نشریه» قابل پیگیری است.

 

تماس با نشریه

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

صندوق پستی: 91895/157/356

کد پستی: 76933-91851

تلفن: 9-35425328-051 و 09366705437

نمابر: 35425328-051

وبگاه: https://journals.rifst.ac.ir

پست الکترونیکی: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

 

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

آدرس: تهران، میدان ونک، چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه سپر، پلاک 1

کد پستی: 1518716513

تلفن: 88793745-021

نمابر: 88793745-021

وبگاه: http://ispff.ir/

پست الکترونیکی: anjoman.probiotic@gmail.com

 

شرایط و ضوابط

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند و دسترسی به مقاله‌ها به صورت دسترسی آزاد و تابع شرایط و ضوابط می‌باشد (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

 

حق انتشار (کپیرایت)

نویسندگان بعد از دریافت «گواهی پذیرش» مقاله خود؛ با امضای «موافقت‌نامۀ حق انتشار (کپی‌رایت)»، تمام حقوق چاپ مقاله را به ناشر واگذار و حق چاپ برای مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی محفوظ خواهد بود.