نشریۀ پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی به‌منظور گسترش دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی و توسعۀ مرزهای دانش از خرداد ماه 1391 به‌صورت فصلنامه منتشر می‌گردد. این نشریه مقالات علمی جدید و مربوط به حوزۀ علوم و صنایع غذایی شامل فراوری، زیست فناوری، نانوفناوری، مهندسی و شیمی مواد غذایی را پس از طی مراحل تخصصی داوری منتشر می‌نماید. خلاصه مقالات این نشریه در پایگاه‌ اطلاعاتی بین‌المللی (Scopus)، پایگاه‌ اطلاعاتی بین‌المللی (FSTA)، پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی (CABI)، پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی (SIS)، پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی (DOAJ)، پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی (CAS)، MAIR، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علومو فناوری (RICeST)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعاتی مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و بانک نشریات کشور (Magiran) نمایه می‌شود. شایان ذکر است نشریۀ "پژوهش‌ و نوآوری در علوم و صنایع غذایی" موفق به اخذ ضریب تأثیر (Impact Factor) از ISC پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام (Q3) گردیده است (میانگین ضریب تأثیر: https://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx). همچنین این نشریه در شبکه‌های اجتماعی نظیر Academia ،LinkedIn، Mendeley و ResearchGate عضو می‌باشد.

هیأت تحریریه نشریۀ پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می‌نماید تا با ارسال مقاله‌های ارزندۀ خود این نشریه را در راه رسیدن به اهداف فوق یاری کنند. 


از محققین و پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود، مقالۀ خود را مطابق آیین نگارش نشریه در قالب فایل Word و به دو شکل (با مشخصات نویسندگان و بدون مشخصات نویسندگان) به همراه فایل تعهدنامۀ نویسندگان و فایل تعارض منافع ازطریقِ سامانۀ نشریه بارگذاری گردد. 

-از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود برای پیگیری مقالات خود تنها ازطریق پست‌الکترونیکی نشریه به نشانی jrifst@rifst.ac.ir و journals@rifst.ac.ir مکاتبه نمایند. لازم به ذکر است این نشریه مقالات فارسی و لاتین را موردبررسی و داوری قرار می‌دهد.


-مدت زمان فرایند داوری مقالات 3 الی 5 ماه می‌باشد و فرایند داوری و پذیرش مقاله در قسمت "اطلاعات نشریه" قابل پیگیری است.