مجوز چاپ مقالات انگلیسی

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

مجوز چاپ مقالات انگلیسی را اخذ نمود.

 

به استناد نامه شماره  3/18/178564 مورخ 1397/07/25 مدیرکل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی با دارابودن درجه علمی ـ پژوهشی موفق به دریافت اخذ مجوز چاپ یک شماره در سال به زبان انگلیسی در زمینه‌های تخصصی علوم و صنایع غذایی از جمله مهندسی صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، تغذیه ، فراوری و فرمولاسیون مواد غذایی، بسته‌بندی مواد غذایی و فناوری‌های نوین در مواد غذایی، کیفیت و استاندارد مواد غذایی، نگهداری، توزیع، فیزیک و بیوفیزیک مواد غذایی، گردید.

این نشریه در بسیاری از پایگاه‌ها نظیر پایگاه اطلاعاتی بین المللی Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Chemical Abstracts Service (CAS)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) ، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا نمایه و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.