نمایه شدن نشریه در پایگاه اطلاعاتی EBSCO

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی EBSCO نمایه شد.

 

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی EBSCO گردید.

پایگاه EBSCO یکی از اولین و بزرگترین ارائه‌دهنده پایگاه‌های جستجوی آنلاین کتاب و مقالات الکترونیک برای کالج‌ها، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و دسترسی به اطلاعات بیش از 100000 هزار نشریه در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی و تجارت فراهم کرده است. این پایگاه اقدام به طراحی محیط جستجوی فارسی برای پایگاه خود را نیز نموده است.

این نشریه دارای درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در بسیاری از پایگاه‌های دیگر نظیر پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، American Chemical Society (CAS)،پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا نمایه و به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

اشاعه و گسترش دانش صنایع غذایی، انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در این حوزه و فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته به مهندسی علوم و صنایع غذایی از جمله مهمترین اهداف این فصلنامه می‌باشد.