نمایه شدن نشریه در پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی (CAS)

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی

(CAS (a division of the American Chemical Society نمایه شد.

 

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی (Chemical Abstracts Service (CAS گردید. CAS یک پایگاه اطلاعاتی شیمی است که زیرمجموعه انجمن شیمی آمریکا است.

این نشریه در بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی دیگر نظیر Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا نمایه می‌شود.